Utvecklingsläger flickor och pojkar i Halmstad

Fr.o.m 2017 har Elitlägret bytt namn till Utvecklingslägret!

Utvecklingslägret i Halmstad 2017 (flickor)

Mellan den 25 och 30 juni pågår Utvecklingslägret i Halmstad för flickor.

---------

Utvecklingslägret i Halmstad 2017 (pojkar)

Utvecklingslägret för pojkar i Halmstad pågår mellan 2 - 7 juli.