Planskötarutbildning

Tillsammans med Svenska FF och Jordelit AB arrangerar vi utbildning för de som sköter våra fotbollsplaner. Det finns steg- 1 och steg-2 för konstgräs och för naturgräs.

För att få gå steg-2 krävs att man har gått steg-1 utbildningen. Hela kursutbudet för planskötare finns under Aktuella utbildningar sök på kategori, Övrigt.