Ansökan 2019

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om Idrottslyftet 2019.

Alla ansökningar sker via www.idrottonline.se under fliken "Idrottsmedel"

Som tidigare år erbjuder vi ett antal färdiga utbildningsprojekt, men vi ser gärna att ni kommer med egna ansökningar också för att utveckla Stockholmsfotbollen. Det ska då tydligt framgå hur er ni tänkt genomföra er satsning (bakgrund, syfte, mål, genomförande etc.)

Ni kan söka två olika typer av utbildningsprojekt:

1. Stockholms FF:s färdiga utbildningsprojekt 2019:

Här har StFF gjort förarbetet och tolkat RF:s och SvFF:s riktlinjer för Idrottslyftet.
Projekten finns även med i StFF:s utvecklingsplan för perioden 2017-2019.
Föreningen ansöker om de projekt som verkar mest relevanta för klubben.
Vid StFF:s färdiga utbildningsprojekt måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

 • Leda små lirare
 • Tränarutbildning C
 • Tränarträff, fortbildning
 • Spelarutbildningsplan
 • Kostföreläsning
 • Grunddomarkurs 7 mot 7
 • Fortbildning 7 mot 7
 • Förebygga idrottsskador
 • Fotbollens spela, lek och lär
 • Pedagogiskt Ledarskap
 • Eget Projekt

Beskrivning om ovanstående paket finner ni här

2. Eget projekt

Föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt. Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som utbildningsprojekt. I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Idrottslyftet 2019.

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:
1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här
2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsanvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut

För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start och slutdatum för ert projekt på ansökan. Vid StFF:s färdiga utbildningsprojekt måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

Återrapporter

Återrapportering ska göras i IdrottOnline efter genomförda projekt. Nya ansökningar (även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad. Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.

Teknisk support

Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta:

Emma Ringvall, emma.ringvall@stff.se, tel. 08-444 75 05