Fotbollsgymnasieutbildning

Lokalt fotbollsgymnasium

För dig som vill kombinera fotboll med gymnasiestudier erbjuder Svenska Fotbollförbundet, i samarbete med Stockholms FF följande skolor där detta är möjligt:

Stockholm, Atletica gymnasiet
Täby, Fristående Tibble Gymnasium

Målsättning

Fotbollsgymnasium

Syftet med utbildningen är att bereda gymnasieelever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier. Träningen anpassas så att eleverna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning. Då väldigt få kan livnära sig på sin idrott är det viktigt att man även gör ett studieval i sitt program utifrån andra perspektiv än enbart fotbollen.

Krav och förutsättningarför certifiering

  • Studieplan, följa SvFF:s studieplan för specialidrott fotboll, kurs A och B.
  • Instruktör, utbildade fotbollstränare enligt SvFF:s tränarutbildning avancerad nivå (tidigare Steg 3). Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärdrar verksamheten.
  • Samverkan, Gymnasieskolan ansvarar för och genomför samverkansträffar, med de föreningar eleverna representerar, för gemensam planering och utvärdering.Certifierad gymnasieskola rapporterar årligen till Distriktsfotbollförbundet. Vid godkänd rapport är skolan fortsatt certifierad.

Utdrag ur arbetsbok och studieplan

Frågor om fotboll i gymnasieskolan besvaras av:

Annelie Norén, mobil 073-180 28 56, Annelie Norén


Kontaktperson hos Svenska Fotbollförbundet är: Mika Sankala, mobil 070-346 20 81.