Unga och föreningsidrotten

En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv är författad 2005 av professor Mats Trondman tillsammans med utredaren Nils-Olov Zethrin.

Några av huvudresultatet

  • Föreningsidrotten är otvetydigt en stor och bred folkrörelse för unga i Sverige. Studien visar att idrotten har stor betydelse i många ungas liv.

Den har hög status i ungdomskulturen och är en mycket omfattande fritidsaktivitet, både om man ser till antalet deltagare och den mängd tid som läggs ner. Även konsumtion av idrott i medier och vid landets idrottsanläggningar är omfattande.

  • De ungas inflytande i föreningsidrotten betecknas som relativt svagt.
  • De ungas erfarenheter av att själva vara ledare är förhållandevis starka men inom idrotten ryms också en än större potential av ungt ledarskap.
  • Föreningsidrotten når inte fullt ut sina ambitioner för medverkan av olika kategorier unga i föreningsidrotten.
  • Stora andelar av de kategorier av unga som av livsvillkorsmässiga och inomidrottsliga skäl vill vara med står utanför föreningsidrotten, antingen för att de aldrig har varit med eller för att de har slutat idrotta. Det är exempelvis kategorier av unga med livsvillkor relaterade till kön, handikapp eller ursprung. Detta är kategorier som efterfrågar idrott men som inte alltid identifierar sitt idrottsintresse med idrottens kärnlogik, att tävla. Dessa ungdomar är i stor utsträckning precis de kategorier av unga som är underrepresenterade i föreningsidrotten och som i enlighet med de idrottspolitiska ambitionerna bör inkluderas.

Läs hela rapporten hos Ungdomsstyrelsen (PDF-dokument)