Så tycker Sveriges ledare, tränare och föräldrar 2017

På uppdrag av Svenska Fotbollförbundet och SJ har PassionLab genomfört en undersökning där 301 ledare, tränare och föräldrar har svarat på en digital enkät under perioden maj-juni 2017.

Vilken är den största utmaningen i rollen som tränare/ledare och hur hanterar du det?

Ni är många som berättat om era största utmaningar som ledare och tränare, men också många som gett fina och matnyttiga tips om hur ni hanterar era utmaningar.
Här har vi samlat några av alla svar.

"Att spelare är på olika nivåer. Jag försöker att både nivåindela och blanda för att verksamheten inte ska vara helt och hållet slumpartad".

"Få alla och känna sig delaktiga och duktiga utan grupperingar detta är rätt tufft då vi i vårt lag har blandade killar och tjejer i åldrarna 04-07 så det är stor skillnad i vår trupp på kunnande och intresse."

"Största utmaningen är föräldrarna, att få dom engagerade, intresserade… få deras förståelse för oss som jobbar ideellt, vi ledare gör vårt bästa ofta med små resurser och med stor med egen insats. Det jag har gjort är att föräldrarna är med på träningar som hjälptränare".

"Åsikter från föräldrar som kanske inte vet hur fotboll fungerar rent taktisk, spelmässigt och att vi som tränare faktiskt är människor som gör det ideellt utan att ersättning, och bara vill deras barn det bästa".

"Behålla tjejerna kvar i fotbollens värld så länge som möjligt. Skapa trivsel och glädje till detta. Även försöka fånga presumtiva ledare".

"Att få alla att ha roligt och vilja fortsätta med idrott. En klapp på axeln, nämna alla med ditt namn och ge positiv feedback till alla under träningen".

"Att försöka förstå hur barnen verkligen känner sig och inte bara tolka dem efter deras prestationer. Varför gör han inte sitt bästa och anstränger sig? Eller gör han det fast jag inte ser det? Samt att skapa en utmaning för alla och samtidigt se alla".

"Att få alla att känna sig sedd gör vi i ledarteamet genom att t ex dela in våra ca 30 tioåringar i fyra olika grupper på träningen. Med ca 6-8 barn i gruppen hinner man utveckla dem individuellt, återkoppla individuellt".

"Att hitta deltagare och hitta en bra nivå på träningar då lag på landsbygden tenderar bli för uppdelade ex. För stort spann på åldrar i samma lag. Vi jobbar mycket med sammanhållning, prata, prata, prata om allt! Då inte bara inom fotbollen".

Det händer att barn blir ledsna på planen….

73,3% av föräldrarna har upplevt att deras barn har varit ledset eller besviket efter en match.

Jag tycker att det är viktigt att man som ledare normaliserar alla känslor
Daniel Ekvall, idrottspsykolog

"Jag tycker att det är viktigt att man som ledare visar empati, förståelse och normaliserar alla känslor. Att man visar att det är okej att vara ledsen.Sedan är det viktigt att ta reda på varför barnet är ledset. Om ett barn blivit retat eller känner sig utanför måste man genast ta tag i det och diskutera respekt och hur man bör bete sig mot varandra i ett lag. Är barnet ledset för att man förlorat matchen kan man istället försöka få barnet att fokusera på något bra som hände i matchen eller någon annan händelse som muntrar upp. Försök helt enkelt att skingra barnets tankar lite".

Läs hela undersökningen (PDF-dokument)