Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

I en ny studie av Inger Eliasson och Louise Lindkvist, Idrottshögskolan, Umeå universitet, vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. En orsak är ett negativt prestationsinriktat förhållningssätt som normaliserar destruktiv kritik, orättvis behandling och mobbning.

I ett utdarg från en artikel om studien går att läsa om fem former av emotionella övergrepp:

Fem former av emotionella övergrepp

Studien visar att beteenden som resulterar i känslomässigt negativa upplevelser och har potentialen att vara skadliga för barn- och ungdomar förekommer i alla undersökta idrotter. De emotionella övergreppen kan relateras till följande fem former:

(Citat från de intervjuade barnen anges i kursiverad stil.)

1) Personangrepp eller straff,

Personangrepp eller straff kan riktas mot ett barn eller en grupp av barn. Exempelvis kan det vara att ett barn blir utskälld av en tränare.

"Min tränare stannade typ spelet helt och skällde ut mig för att jag gjorde ett fel. Först blev jag jävligt arg och sa åt honom, man gör inte såhär"

2) Destruktiv kritik,

Destruktiv kritik kan komma från tränare enligt barnen.

"När man fått mycket negativ kritik. När en tränare kanske sagt något elakt, eller inte elakt… men liksom dålig kritik helt enkelt. Att vi gör det här fel, men inte säger vad man ska förbättra".

Det kan också förekomma destruktiv kritik från de andra barnen.

När man slår felpass och folk suckar eller ger en blickar, eller säger 'hur kunde du slå den där passningen, vad dåligt'. Såhär negativ anda typ"

3) Mobbning/att retas,

Ett annat område handlar om att retas, bli exkluderad eller förlöjligad. "Det är inte kul när någon skrattar åt en, då känner man 'jaha vad gjorde jag för fel nu. Ganska illa när man skrattar…".

Barn kan retas för exempelvis sin utrustning eller sitt utseende. "Du har den klubban, den är billig och skräpig, hur man ser ut eller något som det oftast är nuförtiden".

4) Bristande uppmärksamhet, försummelse och orättvis behandling,

Emotionella övergrepp handlar också om att barn inte ges lika uppmärksamhet, att de blir försummade eller orättvist behandlade. Det sker oftast av tränare.

"Ja, vissa kan få mer uppmärksamhet om man är bättre på någonting. Det känns väl sådär, om man vill bli bättre själv när man inte är bra, då kanske man vill ha uppmärksamhet och inte att bara att de som redan är bra får det".

5) Aggressivt beteende eller uttryck av besvikelse.

En tränare som beter sig aggressivt eller uttrycker besvikelse mot barn resulterar i emotionella övergrepp. Studien indikerar att en stark och negativ prestationsinriktning är en tydlig orsak bakom de beteenden som resulterar i emotionella övergrepp.

"När man spelar är det ofta de blir arga. Typ för att vi spelar dåligt. Alltså det har hänt jättemånga gånger att dom blir arga för att dom tycker vi är dåliga".

Här förstärks bilden av att det ofta handlar om emotionella övergrepp i relation till värdering av barns idrottsliga prestationer.

Läs hela artikeln som presenteras i Idrottsforskning.se