Coachande föräldraskap

Coachande Föräldraskap

Bjud in föreningens föräldrar att delta i ett samtal om stödjande miljöer, motivation och coachande förhållningssätt. Vad handlar fotbollen egentligen om - är det resultat eller prestation, vinna eller utvecklas? Och som förälder, är man uppfostrare eller coach? Föreningens föräldrar är de viktigaste personerna i era spelares liv!

Visste Du att nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men att nästan hälften tycker att andra gör det. Vart femte idrottande barn mellan 8 och 16 känner negativ press från sina föräldrar. Detta kan innebära att nästan 75 000 barn i Sverige upplever press från sina föräldrar varje vecka.

Att föreningen innebär gladare barn såväl som engagerade och stödjande föräldrar. Med engagemang och glädje är sannolikheten stor att ni skapar ett starkt varumärke, klubbkänsla och att ni får behålla spelarna längre.

Målgrupp
Föräldrar till barn 8-12 år.

Föreläsning
1-3 timmar efter önskemål. Längre tid ger möjlighet till mer grupparbeten och diskussion Hålls som enskild föreläsning och med fördel i samband med föräldramöte, uppstartsmöten osv.

Ur innehållet

  • En bra förälder (enligt barn 4-13 år)
  • Stress, motivation, självkänsla
  • Hur fungerar du själv som förälder?
  • Ungdomars förhållande till idrott.
  • "Idrotten vill" och Barnkonventionen
  • Aktuella forskningsresultat
  • Resultat eller prestation?
  • Vinna eller utvecklas?
  • Coachande förhållningssätt
  • Verktyg för kommunikation

Föreläsare
Kim Rehnfeldt
kim@rehnfeldt.se
0731-80 30 98

Kontaktperson StFF
Kicki Bellander
kicki.bellander@stff.se
08-444 75 57