Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden januari - april.

Till dig som varit aktiv domare under 2018 skickas det i december ut en inbjudan till fortbildningskursen.

Grunddomarkurs 7 mot 7 2019.
Ålderskravet som finns är att du fyller minst 13 år under 2019.
Intresseanmälan till utbildningen som sker via hemsidan och öppnas den 9 januari 2019. Det finns ingen förhandsanmälan/kölista innan detta datum.
Alla sökande kommer inte kunna erbjudas plats då kursplatserna / utbildningstillfällena är begränsade.
Kursen som är en heldag genomförs på vårt kansli i Solna under perioden januari-april 2019. Kursavgiften för grunddomarkurs 7 mot 7 (inkl. lunch) är 625 kr.

Grunddomarkurs 11 mot 11 2019 ( 9 mot 9 )
Här är några av de grundläggande kraven:
Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Klara av ett löptest 2300 meter på max 12 minuter under mars/april månad.
Ålderskravet att du fyller minst 16 år under 2019.
För dig som blir antagen till utbildningen är kursavgiften 1800:-, beloppet skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2019.
Intresseanmälan med CV och foto skall skickas till domare@stff.se eller via post under adressen: Stockholms Fotbollförbund, Box 1349, 171 26 Solna. Märk kuvertet med Domare.
CV skall vara oss tillhanda senast 31 januari 2019.
CV skall minst innehålla följande
Personnummer 10 siffror
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postadress
Mobilnummer
E-post
Foto
Familjeförhållande ?
Yrke/Studerande ?
Idrottsbakgrund ?
Hur tränar du idag och vad ?
Målsättning med domarkarriären ?

Domarkommittén kommer därefter att kalla lämpliga kandidater till ett informationsmöte under februari på ca 1 timme som sker på vårt kansli i Solna.
På informationsmötet kommer vi informera om ytterligare krav och förväntningar som ställs på en blivande domare, mötet är kostnadsfritt.
Informationsmötena genomförs kvällstid 7 februari samt 19 februari 2019.

Utbildningen genomförs under tre dagar. Alla tillfällen är på STFFs kansli i Solna.
.
1:a Kurstillfället Mån 11mars kl 17.30-22 + Tor 14 mars kl 17.30-22 + Sön 17 mars kl 9-18
.
2:a Kurstillfället Mån 8 apr kl 17.30-22 + Tor 11 apr kl 17.30-22 + Lör 13 apr kl 9-18
.
100% närvaro krävs på samtliga tre kursdagar för att bli godkänd