Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden januari - april.

Till dig som varit aktiv domare under 2017 skickas det ut en inbjudan till fortbildningskursen i december.


Grundkurs 7-manna domare 2018.

Årets Grunddomarutbildningar 7-manna är fullbokade.
Information gällande nästa års Grunddomarutbildningar finns att ta del av i december 2018
Grundkurs 11-manna domare 2018
Årets Grunddomarutbildningar 11-manna är fullbokade.
Information gällande nästa års Grunddomarutbildningar finns att ta del av i december 2018.