Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden februari-mars.

Till dig som varit aktiv domare under 2019 skickas det ut en inbjudan till fortbildningskursen i december.

Grunddomarkurs 7 mot 7 2020

Ålderskravet som finns är att du fyller minst 13 år under 2020.
Intresseanmälan till utbildningen som sker via hemsidan och öppnas den 8 januari 2020. Det finns ingen förhandsanmälan/kölista innan detta datum.
Alla sökande kommer inte kunna erbjudas plats då kursplatserna / utbildningstillfällena är begränsade.
Kursen som är en heldag genomförs på vårt kansli i Solna under perioden januari-mars 2020. Kursavgiften för grunddomarkurs 7 mot 7 (inkl. lunch) är 625 kr.
Klicka här för att komma till kursutbudet
Välj Grunddomarutbildning 7 mot 7 (Uppdateras med nya utbildningstillfällen varje vecka)

Grunddomarkurs 11 mot 11 2020 ( 9 mot 9)

Här är några av de grundläggande kraven:

För dig som blir antagen till utbildningen är kursavgiften 1900:-, beloppet skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2020.

Intresseanmälan med CV och foto skall skickas till domare@stff.se eller via post till adressen: Stockholms Fotbollförbund, Box 1349, 171 26 Solna. Märk kuvertet med Domare. CV skall vara oss tillhanda senast 26 januari 2020.

CV skall minst innehålla följande:

 • Personnummer 10 siffror
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Foto
 • Familjeförhållande
 • Yrke/Studerande
 • Idrottsbakgrund
 • Hur tränar du idag och vad
 • Målsättning med domarkarriären

Domarkommittén kommer därefter att kalla lämpliga kandidater till ett informationsmöte under februari på ca 1 timme som sker på vårt kansli i Solna.
På informationsmötet kommer vi informera om ytterligare krav och förväntningar som ställs på en blivande domare. Mötet är kostnadsfritt.
Informationsmötena genomförs kvällstid 6 februari samt 18 februari 2020

Utbildningen genomförs under tre dagar. Alla tillfällen är på StFFs kansli i Solna.

1:a Kurstillfället: Tis 17 mars kl 17-22 + Tor 19 mars kl 17-22 + Lör 21 mars kl 9-18

2:a Kurstillfället: Tis 21 apr kl 17-22 + Tor 23 apr kl 17-22 + Lör 25 apr kl 9-18

100% närvaro krävs på samtliga tre kursdagar för att bli godkänd