Stockholms Fotbollförbund lanserar nu 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Ny huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

50/50-fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms Fotbollförbund geografiska verksamhetsområde.

Exempel på ansökningar som kan beviljas är aktiviteter som primärt främjar flickfotbollen i Stockholm. Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare samt projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll.

Ladda ner broschyren om 50/50-fonden

Ansökningsformulär för 50/50-fonden, klicka här!

Årets tjejförening i Stockholm i samarbete med Ellevio

I egenskap av huvudsponsor för initiativet - 50/50-fonden och S:t Eriks-Cupen kommer Ellevio varje år att utse årets tjejförening i Stockholm. Årets tjejförening kommer årligen att utses i samband med Stockholms Fotbollsförbunds årsmöte.

Här hittar du mer information om årets tjejförening

Läs mer om Ellevios jämställdhetsarbete

Kista SC:s tjejsatsning en framgångs-saga

I norra Järva har det en längre tid saknats en tradition bland tjejer att spela fotboll. Den utmaningen bestämde sig Kista SC för att ta sig an och kom fram till att ett första steg borde vara att rekrytera kvinnliga tränare i området.

"Äldre och yngre spelare umgås och respekterar varandra"

I Rågsveds IF närområde råder en mångfacetterad bakgrund bland invånarna såväl kulturellt, trosuppfattningar samt etniciteter. Föreningens sportchef Robert Isesund menar att detta ibland kan vara en barriär för att som flicka få möjlighet att spela fotboll.

Reymersholms IK startade en 7-spelsserie för flickor – med stöd från 50/50-fonden

Reymersholms IK identifierade ett behov av att låta tjejer i 15-års ålder spela i en 7-spelsserie. Dels för att det är en stor utmaning att få tjejer att fortsätta spela fotboll, men också för att det krävdes relativt stora trupper i respektive förening för att få till spel på 11 mot 11-planer. Dessutom var känslan att spel på mindre planer gynnar teknik och bolltouch hos spelarna.

Rågsveds IF första förening att få stöd från 50/50-fonden

Rågsveds IF:s tjejsatsning är den första föreningen att få bidrag från 50/50-fonden på 64 000 kr. Detta tack vara en långsiktig och hållbar satsning för att öka andelen tjejer som spelar fotboll i närområdet. 50/50-fonden är en gemensam satsning mellan Stockholms Fotbollförbund och Ellevio för att stärka tjejfotbollen i distriktet och få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.
Visa alla nyheter