Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden januari - april.

Grundkurs 7 mot 7 domare (5 mot 5) 2019.
Årets Grunddomarutbildningar 7 mot 7 (5 mot 5) är avslutade.
Information gällande nästa års Grunddomarutbildningar finns att ta del av i december 2019

.


Grundkurs 11 mot 11 (9 mot 9 ) domare 2019
Årets Grunddomarutbildningar 11 mot 11 (9 mot 9) är avslutade.
Information gällande nästa års Grunddomarutbildningar finns att ta del av i december 2019.