Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden februari-mars.

Till dig som varit aktiv domare under 2020 skickas det ut en inbjudan till fortbildningskursen i december.

Domarutbildningar 2021

Vi kommer under 2021 genomföra domarutbildningar. Dessa utbildningar kommer att genomföras digitalt. Av samtliga deltagare krävs det:

- Dator

- Webbkamera till datorn

- Mikrofon till datorn

- Deltagaren ska sitta i en lugn miljö (likt skola/arbetsplats)

- 100% närvaro vid datorn

11 mot 11/9 mot 9:

- Regelbok, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan

- Stockholmshäfte, tillhandahålls digitalt inför kursen och delas ut i tryckt upplaga på löptesttillfället

7 mot 7 – kurs hos Stockholms Fotbollförbund

- Regelbok och Stockholmshäfte, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan

7 mot 7 – kurs som arrangeras av förening

- Regelbok och Stockholmshäfte, ska hämtas av föreningen som ansvarar för att respektive kursdeltagare får materialet i tid innan kursen

Grunddomarkurs 7 mot 7 2021

Ålderskravet som finns är att du fyller minst 14 år under 2021
Intresseanmälan till utbildningen som sker via hemsidan och öppnas den 19 januari 2021. Det finns ingen förhandsanmälan/kölista innan detta datum.
Alla sökande kommer inte kunna erbjudas plats då kursplatserna / utbildningstillfällena är begränsade.
Kursen som är en heldag genomförs på vårt kansli i Solna under perioden januari-mars 2021. Kursavgiften för grunddomarkurs 7 mot 7 (inkl. lunch) är 650 kr.

Det kommer läggas ut en länk till intresseanmälan den 19 jan 2021 här nedan.

OBS!! Notera nytt öppningsdatum för anmälan pga covid-19.

Grunddomarkurs 11 mot 11 2021 ( 9 mot 9)

Här är några av de grundläggande kraven:

För dig som blir antagen till utbildningen är kursavgiften 2000:-, beloppet skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2021.

Intresseanmälan med CV och foto skall skickas till domare@stff.se eller via post till adressen: Stockholms Fotbollförbund, Box 1349, 171 26 Solna. Märk kuvertet med Domare. CV skall vara oss tillhanda senast 22 januari 2021.

CV skall minst innehålla följande:

 • Personnummer 10 siffror
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Foto
 • Familjeförhållande
 • Yrke/Studerande
 • Idrottsbakgrund
 • Hur tränar du idag och vad
 • Målsättning med domarkarriären

Domarkommittén kommer därefter att kalla lämpliga kandidater till ett informationsmöte under februari på ca 1 timme som sker på vårt kansli i Solna.
På informationsmötet kommer vi informera om ytterligare krav och förväntningar som ställs på en blivande domare. Mötet är kostnadsfritt.
Informationsmötena genomförs kvällstid 4 februari och 10 februari 2021

Utbildningen genomförs under tre dagar. Alla utbildningsdagar är på StFFs kansli i Solna.

1:a Kurstillfället: Tis 9 mars kl 17-22 + Tor 11 mars kl 17-22 + Lör 13 mars kl 9-18

2:a Kurstillfället: Tis 23 mars kl 17-22 + Tor 25 mars kl 17-22 + Lör 27 mars kl 9-18

3:e Kurstillfället: Tis 20 april kl 17-22 + Tor 22 april kl 17-22 + Lör 24 april kl 9-18

100% närvaro krävs på samtliga tre kursdagar för att bli godkänd