Domarmaterial

På nedanstående filer finns matnyttigt material för domare, instruktörer och för de som vill fördjupa sig i domarskapet.
.
Nu finns det ett nytt domarkvitto som du kan skriva in dina uppgifter i direkt och sedan skriva ut.

Nedladdningbar information och material.
NYTT DOMARKVITTO/RESERÄKNING (SVFF)
.
Domarkvitto/reseräkning
.
Utebliven kontobetalning
.
Riktlinjer för Domare och AD 2017
.
Rapport/anmälan om grov förseelse
.
Regelbok 7-manna 2018
.
Spelregler för 11-mannafotboll 2018
.
Stockholmshäftet för 7-mannadomare 2018
.
Stockholmshäftet för 11-mannadomare 2018
.
Fogis manual domare
.
.
LDO MATERIAL
.
Månadsrapport - reseräkning LDO
.
Utvecklingsrapport för domarteam
.
Utvecklingsrapport för ensamdomare
.
Anteckningsmall för LDO Domarteam (PDF)
.
Anteckningsmall för LDO Domarteam (Word)
.
Anteckningsmall för LDO Ensamdomare (PDF)
.
Anteckningsmall för LDO Ensamdomare (Word)
.
Hjälpredan utvecklingsrapport domarteam
.
Hjälpredan utvecklingsrapport ensamdomare