Domarmaterial

På nedanstående filer finns matnyttigt material för domare, instruktörer och för de som vill fördjupa sig i domarskapet.
.
Nu finns det ett nytt domarkvitto som du kan skriva in dina uppgifter i direkt och sedan skriva ut.

Nedladdningbar information och material.
NYTT DOMARKVITTO/RESERÄKNING (SVFF)
.
Domarkvitto/reseräkning
.
Utebliven kontobetalning
.
Rapport/anmälan om grov förseelse för matcher som inte rapporteras i fogis
.
Stockholmshäftet för 7 mot 7-domare 2019
.
Stockholmshäftet för 11 mot 11-domare 2019
.
Fogis manual domare
.
Riktlinjer för Domare och AD
.

LDO MATERIAL
.
Månadsrapport - reseräkning LDO
.
Utvecklingsrapport för domarteam
.
Utvecklingsrapport för ensamdomare
.
Anteckningsmall för LDO Domarteam (PDF)
.
Anteckningsmall för LDO Domarteam (Word)
.
Anteckningsmall för LDO Ensamdomare (PDF)
.
Anteckningsmall för LDO Ensamdomare (Word)
.
Hjälpredan utvecklingsrapport domarteam
.
Hjälpredan utvecklingsrapport ensamdomare