Domararvoden

RUTINER VID BETALNING TILL DOMARE

 • Domaren OCH föreningsledare har Swish – domarersättningen förs över direkt via Swish
 • Domaren har Swish men inte föreningens ledare – domarersättning skall betalas kontant
 • Domaren har inte Swish men föreningen ledare har – domarersättning sätts in på konto
 • Föreningens ledare har alltid möjlighet att betala domaren kontant
 • Vid kontobetalning skall domarersättning vara domaren tillhanda senast 3 bankdagar efter match.

DOMARARVODEN 2019

SERIE

HD

AD

Damer Elitettan

1420:-

855:-

Damer Div. 1, Svenska spel F19

990:-

635:-

Damer Div. 2, SM F17

750:-

550:-

Damer Div. 3, JDM

680:-

480:-**

Damer Div. 4-5

645:-

480:-**

Damer Reserv

645:-

480:-**

Junior 19 Flickor

680:-

480:-**

Herrar Div. 2

1720:-

1030:-

Herrar Div. 3, U21-serier, P19 Alls,

1290:-

775:-

Herrar Div. 4, P19 Div. 1 reg 4-5, P17 Alls,

855:-

625:-

Herrar Div. 5, P17 Div. 1 reg 4-5, P16 Nationell

750:-

550:-

Herrar Div. 6, JDM

680:-

480:-**

Herrar Div. 7

645:-

480:-**

Herrar Reserv Div. 1-3

855:-

625:-

Herrar Reserv Div. 4

680:-

480:-**

Herrar Reserv Div. 5-7

645:-

480:-**

Veteran (2x30min)

435:-

P18 Kval till U19

750:-

550:-**

P16 Kval till U17

645:-

480:-**

P15 Kval till U16  (2x40min)

520:-

410:-**

S:t Eriks-Cupen 11 mot 11

Flickor F16/19

645:-

480:-**

Pojkar 16-17-18-19

645:-

480:-**

Flickor o Pojkar 15  (2x40min)

520:-

480:-**

S:t Eriks-Cupen 9 mot 9

Flickor o Pojkar 13-14  (3x25min)

420:-

310:-**

S:t Eriks-Cupen 7 mot 7

Flickor o Pojkar 17-19  (3x20min)

350:-

Flickor o Pojkar 15-16  (3x20min)

325:-

Flickor o Pojkar 13-14  (3x20min)

300:-

Flickor o Pojkar 10-12  (3x20min)

250:-

S:t Eriks-Cupen 5 mot 5

Flickor o Pojkar 8-9  (3x15min)

150:-

Stockholm Cup Grupp A

1290:-

775:-

Stockholm Cup Grupp B

Högsta

serietillhörighet

Stockholm Cup kvarts- och semifinaler

1290:-

775:-

Stockholm Cup final

1720:-

1030:-

Victoria Cup kval-semifinal

Högsta
Dock högst

serietillhörighet
Dam Div 1 arvode

Victoria Cup final

1420:-

855:-

FUTSAL

Domare 1

Domare 2

Damer o Herrar Seniorer (2x22min)

480:-

480:-

Flickor o Pojkar 14-16  (4x10min)

380:-

Flickor o Pojkar 10-13  (4x10min)

320:-

Speltiden är 2x45 minuter om inte annat anges ovan.
** Tillsätts endast i förekommande fall.

"EJ TÄVLINGSMATCHER"

Ej tävlingsmatcher är alla matcher som ej är sanktionerade serie- och cupmatcher. Matcher mellan vår och höstsäsongen är att betrakta som tävlingsmatch. I "Ej tävlingsmatch" där huvuddomaren dömer ensam, ska matcharvodet vara 75% av ovanstående. Om det i "Ej tävlingsmatch" förekommer både huvud- och assisterande domare, ska matcharvodet för båda kategorierna vara 50% av ovanstående.

W.O-MATCH

Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta domaren med arvode 130:- samt reseersättning. Infinner sig inte hemmalaget ersätter Stockholms FF domaren samt kräver hemmaföreningen med arvode 130:- samt reseersättning.
Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen. Skriftlig rapport samt närvarande lags spelarförteckning skall alltid insändas till Stockholms Fotbollförbund senast 3 dagar efter match.

INSTÄLLD MATCH

Vid inställd match utgår arvode 130:- samt ersättning för resa till domaren från Stockholms FF. Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen samt att domaren inte i förväg informerats om att matchen ställts in.

AVBRUTEN MATCH

Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med matcharvode och reseersättning. Avbruten match som återupptas vid senare tillfälle står hemmalaget för domarkostnaderna, såvida inte särskilda skäl föreligger. Skriftlig rapport skall alltid insändas till Stockholms Fotbollförbund senast 3 dagar efter match.

SIST KALLAD DOMARE

Sist kallad domare till platsen skall döma matchen. Reseersättning och arvode utgår med 130:- från Stockholms Fotbollförbund till den andra domaren, med undantag om domaren kommit för sent till matchen.
Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen.
Den domare som blir utan match, uppmanas att ta kontakt med kansliets domarkommittén för undersökning av omständigheterna runt dubbelkallelsen. Den domare som inte kontaktar kansliet KAN FÅ PROBLEM ATT FÅ UT SIN ERSÄTTNING.

DOMARE I FLERA MATCHER I RAD

Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren dömer i rad. Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren dömer i rad.

RESEERSÄTTNING

Resekostnadsersättningar utgår enligt följande:

 • Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3.00 kr/km. Reseavstånd från bostadsadressen till matcharenan uträknas enligt www.eniro.se.
 • Vid resa med egen moped/motorcykel utgår ersättning med 1.70 kr/km.
 • Trängselavgift (skrivs på restidsarvodesraden på domarkvittot, stryk restidsarvode och skriv trängselavgift).
 • Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ som är accesskort med reskassa. För år 2018 gäller följande

Biljett

Helt pris

Reducerat pris * 13-19 år

Reskassa enkel resa

32kr

22kr

Reskassa tur o retur resa

64kr

44kr

Resekostnadsersättningar utgår INTE till domaren enligt nedan:

Vid övningskörning med bil, cyklar eller går till matchen.

 • Cyklar eller till fots tar sig till matchen
 • Parkeringsavgifter får inte tas ut.

Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.

Resekostnadsersättningar utgår INTE enligt följande:

 • Domaren har inte rätt att ta reseersättning om han cyklar eller går till matchen.
 • Om domaren dömer två eller flera matcher på samma idrottsplats ska reseersättningen delas på antalet matcher.
 • Parkeringsavgifter får inte tas ut.

Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.

DOMAREN ANSVARAR FÖR ASSISTERANDE DOMARE BETRÄFFANDE GEMENSAM RESA!