Ledamöter i styrelsen

Presentation av styrelsen

Lars Ekholmer

Ordförande

Mobil: 070-763 28 28
E-post: lars.ekholmer@fortner.se

Björn Eriksson

Protokollförare

Tel: 08-444 75 50
Mobil: 076-544 75 50
E-post: bjorn.eriksson@stff.se

Magnus Stenberg

Ledamot

Mobil: 070-301 09 51
E-post: magnuz.stenberg@gmail.com

Katarina Zätterström

Sekreterare

Mobil: 070-589 47 88
E-post: kzatterstrom@gmail.com

Martin Månsson

Vice ordförande

Mobil: 070-689 71 23
E-post: martin_mansson@bredband.net

Övrigt: Foto: Patrik Nygren

Emma Svensson

Ledamot

Mobil: 070-201 19 18
E-post: emmaute@live.se

Lena Julin

Kassör

Mobil: 0703001479
E-post: lena.julin@telia.com

Jonas Olsson

Ledamot

Mobil: 0705294300
E-post: jonas.l.olsson@telia.com