Råd och kommittéer

Komplettering och tillsätting av vakanser pågår kontinuerligt.

Tävlingskommittén
Mikael Grennäs, ordförande
Sofia Lundgren
Ulf Pettersson
Susanna Stensdotter
Tobias Andersson
Mats Jansson (till sommaren)

Michael Westerholm
Thomas Bengtsson

Tävlingsutvecklingskommitté
Mats Jansson, ordf
Kjell Ihrestam
Lisa Knapp
Mikael Thorstensson
Åsa Thornberg
Thomas Forslund

Håkan Pontén Andersson
Kenneth Öberg

Föreningskommitté
Mattias Lindström, ordf
Milou Werth
Marie-Louise Dahlberg
Lars-Erik Karlsson
Marco Rönnholmen

Kicki Bellander

Disciplinkommittén
Lasse Rahm, ordf
Ingemar Ederström
Ekrem Güngör
Peter Frisell
Roland Nester
Anders Rydmark
Äcke Ohlson

Michael Westerholm

Anläggningskommittén
Emma Svensson, ordf
Cecilia Safaee
Sara Stiernström
Juan Martinez
Lars Johansson

Robin Johansson

Besvärskommittén
Krister Lindgren, ordförande
Jan Söderkvist
Fredrik Meyer

Mats Lundell

Domarkommittén
Göran Engsoo, ordf (till augusti)
Stefan Ragnarsson
Emma Wesselgård (till augusti)
Åsa Gustafsson
Johan Kjellin
Jesper Ekwall
Per Lindström, adj (C4)
Arne Fredholm, adj (C5)
Johan Wélen, adj CDam)

Peter Fridén
Björn Johansson

Futsal och Beach- utvecklingskommitté (FBUK)

Ännu obemannad


Vetenskapligt råd
Per Nilsson, ordförande
Dennis Hörtin
Katarina Zätterström

Urban Helsing

Jämställdhetsråd
Victoria Escobar, ordf
Martin Månsson
Sinan Baysal
Håkan Pontén Andersson

Annelie Norén

Rekryteringsråd
Martin Månsson, ordf
Mats Lundholm
Kurt Hofverberg

Helena Rydh Norin

uppdaterad 2019-06-25