Råd och kommittéer

Rekryteringsråd
Martin Månsson, ordförande
Kurt Hofverberg
Mats Lundholm

Helena Rydh Norin

Resursråd
Johan Englund, ordförande
Stefan Alvén
Katarina Zätterström
Susanna Stensdotter

Björn Eriksson e-post

Vetenskapligt råd
Per Nilsson, ordförande
Dennis Hörtin
Ulf Pettersson

Urban Helsing

Kommittén för hållbar fotboll
Lars Ekholmer, ordförande
Emma Svensson
Cecilia Safaee
Sara Stiernström
Juan Martinez
Lars Johansson

Robin Johansson

Besvärskommittén
Krister Lindgren, ordförande
Jan Söderkvist
Fredrik Meyer
Agneta Rebo
Vakans
Vakans

Mats Lundell

Disciplinkommittén
Lasse Rahm, ordförande
Ingemar Ederström
Ekrem Güngör
Peter Frisell
Roland Nester
Anders Rydmark
Äcke Olsson
Katarina Zätterström – suppleant

Michael Westerholm

Domarkommittén
Göran Engsoo, ordförande
Stefan Ragnarsson
Emma Wesselgård
Ayse Bozkurt
Åsa Gustafsson
Johan Kjellin
Jesper Ekwall
Fatos Lloncari, adj. (C4)
Arne Fredholm, adj. (C5)
Johan Welén, adj. (CDam)
Claes Malmekrans, adj. (Futsal/BeachSoccer)

Peter Fridén
Björn Johansson

Föreningskommitté
Mattias Lindström, ordförande
Catharina Conrad
Marie-Louise Dahlberg
Lars-Erik Karlsson
Marco Rönnholmen
Milou Werth
Patrick Zarabi

Kicki Bellander
Urban Helsing

Tävlingskommittén
Mikael Grennäs, ordförande
Rickard Björkén
Mikael Hagman
Sofia Lundgren
Mats Jansson
Ulf Pettersson
Ingvar Stenkvist

Michael Westerholm
Thomas Bengtsson

uppdaterad 2019-02-07