Johan Wallberg

STABEN

Tel: 08 444 75 18
E-post: johan.wallberg@stff.se
Webbplats: http://www.stff.se/

Ansvarsområde: Kommunikation, anläggningsstatistik och projekt