Michael Westerholm

TÄVLING

Tel: 08 444 75 31
E-post: michael.westerholm@stff.se

Ansvarsområde: Tävlingsärenden, Disciplinärenden, Dispensärenden, Sanktioner av cuper, Futsal, sekr. Tävlingskommittén och Disciplinkommittén