Robin Johansson

STABEN

Mobil: 070-322 85 08
E-post: robin.johansson@stff.se

Ansvarsområde: Projekt Anläggningsoffensiv Stockholm, sekr. Anläggningskommittén