Kanslipersonal

Klicka här för att ladda ner personalförteckningen

En intensiv verksamhet kräver en väl fungerande organisation. Det är ingen liten administration som krävs för att tillgodose önskemålen från seniorfotbollen och juniorfotbollen, från herrsidan och damsidan, för att nu inte tala om ungdomsverksamheten.

Över 100 år har gått sedan fotbollen i Stockholm och Göteborg enades om gemensamma tävlingsbestämmelser. Sedan dess har mycket hänt och S:t ERIKS-CUPEN har en enastående förmåga sätta nya deltagarrekord.

Stressen kan vara kännbar, men med en kanslipersonal för vilka jobbet också blir till en hobby, går det bra. Förbundet har en 24 personer stark styrka till sitt förfogande. När Ni ringer eller besöker oss kan det vara bra att veta vad var och en gör.

Björn Eriksson

STABEN - Förbundschef

Tel: 08-444 75 50
Mobil: 076-544 75 50
E-post: bjorn.eriksson@stff.se

Helena Rydh Norin

ADMINISTRATION

Tel: 08-444 75 29
E-post: helena.rydh-norin@stff.se

Ansvarsområde: Kanslisekreterare, sekr. i Rekryteringsrådet

Simon Forsberg

STABEN

Tel: 08 444 75 09
Mobil: 070 515 22 35
E-post: simon.forsberg@stff.se

Ansvarsområde: IT-ansvarig

Urban Helsing

FÖRENING

Tel: 08 444 75 59
Mobil: 070 321 91 59
E-post: urban.helsing@stff.se

Ansvarsområde: Forskning och Utveckling, sekr. i Vetenskapliga Rådet

Linda Kransén

STABEN

Tel: 08 444 75 10
E-post: linda.kransen@stff.se

Ansvarsområde: Ekonomi

Johan Wallberg

STABEN

Tel: 08 444 75 18
E-post: johan.wallberg@stff.se

Ansvarsområde: Kommunikation, anläggningsstatistik och projekt

Robin Johansson

STABEN

Mobil: 070-322 85 08
E-post: robin.johansson@stff.se

Ansvarsområde: Anläggning, sekr. i kommittén för hållbar fotboll

Mats Lundell

TÄVLING - S:t Eriks-Cupen

Tel: 08 444 75 27
E-post: mats.lundell@stff.se

Ansvarsområde: Tävling - S:t Eriks-Cupen, sekr. i Besvärskommittén

Stefan Appelberg

TÄVLING - S:t Eriks-Cupen

Tel: 08 444 75 28
E-post: stefan.appelberg@stff.se

Ansvarsområde: Tävling - S:t Eriks-Cupen

Thomas Bengtsson

TÄVLING - Seniorer och Cuper

Tel: 08 444 75 30
Mobil: 070 586 30 55
E-post: thomas.bengtsson@stff.se

Ansvarsområde: Tävling - Seniorer, Cuper, Dispensövergångsanmälan, amatör med dubbelbosättning, adj. i Tävlingskommittén

Michael Westerholm

TÄVLING

Tel: 08 444 75 31
E-post: michael.westerholm@stff.se

Ansvarsområde: Tävlingsärenden, Disciplinärenden, Dispensärenden, Sanktioner av cuper, Futsal, sekr. Tävlingskommittén och Disciplinkommittén

Adib Aho

TÄVLING - Domartillsättning

Tel: 08 444 75 06
E-post: adib.aho@stff.se

Ansvarsområde: Domartillsättning S:t Eriks-Cupen 10-15 år

Peter Fridén

TÄVLING - Domare

Tel: 08 444 75 37
E-post: peter.friden@stff.se

Ansvarsområde: Domare, adj. i Domarkommittén

Björn Johansson

TÄVLING - Domare

Tel: 08 444 75 36
E-post: bjorn.johansson@stff.se

Ansvarsområde: Domare, sekr. i Domarkommittén

Lars Åman

UTBILDNING

Tel: 08 444 75 47
E-post: lars.aman@stff.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning

Annelie Norén

ADMINISTRATION

Tel: 08 444 75 21
E-post: annelie.noren@stff.se

Ansvarsområde: Arrangemang, skolfrågor, Beach Soccer, Landslagets fotbollsskola och Kursadmin

Emma Ringvall

UTBILDNING

Tel: 08 444 75 05
E-post: emma.ringvall@stff.se

Ansvarsområde: Koordinator Distriktslagen, Idrottslyftet

Kicki Bellander

FÖRENING

Tel: 08 444 75 57
Mobil: 070 377 35 57
E-post: kicki.bellander@stff.se

Ansvarsområde: Föreningsutvecklare och sekr. i Föreningskommittén

Caroline Sjöblom

UTBILDNING

Tel: 08 444 75 17
E-post: caroline.sjoblom@stff.se

Ansvarsområde: Spelarutbildare - flick

Gittan Ahonen Gunnarzon

STABEN

Tel: 08 444 75 03
E-post: gittan.ahonen.gunnarzon@stff.se

Ansvarsområde: Marknad, kommunikation och projekt

Kenneth Öberg

UTBILDNING

Tel: 08 444 75 08
E-post: kenneth.oberg@stff.se

Ansvarsområde: Sportchef (individ)

Håkan Pontén Andersson

UTBILDNING

Tel: 08 444 75 55
E-post: hakan.ponten@stff.se

Ansvarsområde: Sportchef (förening)

Emma Wesselgård

TÄVLING - Domare

Tel: 08 444 75 13
E-post: emma.wesselgard@stff.se

Ansvarsområde: Domarfrågor

Andrea Möllerberg

STABEN - Distriktschef

Tel: 08 444 75 25
E-post: andrea.mollerberg@stff.se