Visar en fråga

 • 2020-10-27: Domarklassificering 2021

  Fråga:

  När fattar domarkommittén beslut om klassificeringar för 2021?

  Namn: Domare

  Svar:

  I slutet av november.