Visar en fråga

 • 2019-03-11: Överårig spelare Sanktan

  Fråga:

  Vad gäller för överåriga spelare i F12 serien, behöver man ha dispens ?

  Namn: Magnus

  Svar:

  I F12 tillåts en överårig (född 2006) angiven på spelarförteckningen.

  Det är svårt att få personliga dispenser, men det går att söka och då gäller följande:

  Ansökningsblankett finns på förbundets hemsida. Ansökan som inkommer mellan 1.4 – 1.10 är avgiftsbelagd med 200 kr, övrig tid är avgiftsfri. Dispensansökan ska alltid vara underskriven av firmatecknare för föreningen.  Kriterier för att ansöka om personlig dispens Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att söka dispens:
  1. Lag saknas i aktuell åldersklass.
  2. Klasskamrater i lägre åldersklass (ska alltid åtföljas av intyg från skolan).
  3. Speciella geografiska/sociala skäl.
  4. Fr.o.m. licensåldern (15 år) skall skriftlig motivering alltid bifogas ansökan.