Årsmöten

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 hålls den 6 mars kl. 19.00 i Folksams lokaler.

Inbjudan
Kallelse, program och fullmakt
Valberedningens förslag

MOTION

Årsberättelsen 2017

Årsmötet 2017

Inbjudan
Kallelse, program och fullmaktl
Informationsbrev
Förslag 1 – Ekonomisk samrådsgrupp
Valberedningens förslag

MOTION
IK Hephata
Motion 1 - Inkludering av döva och hörselskadade i Svensk Fotboll
Styrelsens förslag till beslut

Årsberättelsen 2016
Ekonomisk redogörelse 2016 samt budget 2017

Inbjudan publicerades på hemsidan samt skickades till samtliga föreningar via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2017 inkl. bilaga 1 och 2

Årsmötet 2016

Inbjudan
Kallelse, program och fullmakt
Valberedningens förslag

MOTIONER
Stockholm Futsal Club
Motion 1 - Eget Futsalförbund
Styrelsens förslag till beslut
Motion 2 - Futsalcertifiering
Styrelsens förslag till beslut

Årsberättelsen 2015

Inbjudan publicerades på hemsidan 2016-02-01, 2016-02-09 samt skickades till samtliga föreningar 2016-02-01 via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2016 inkl. bilaga 1 och 2

Årsmötet 2015

Kallelse och info
Valberedningens förslag
Nya stadgar - styrelsens förslag
Motion - Stockholm Futsal Club samt styrelsens förslag till beslut
Årsberättelsen 2014 del 1
Årsberättelsen 2014 del 2
Årsberättelsen 2014 del 3

Inbjudan publicerades på hemsidan 2015-01-28 samt skickades till samtliga föreningar 2015-01-30 via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2015 inkl. bilaga 1 och 2
Årsberättelsen bilaga 3, se ovan
Nya stadgar bilaga 4, se ovan

Årsmötet 2014

Kallelse och info
Årsberättelsen 2013 del 1
Årsberättelsen 2013 del 2
Årsberättelsen 2013 del 3

Kallelse skickades till samtliga föreningar 2014-01-29
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2014-02-21

PROTOKOLL från årsmötet 2014 inkl. bilaga 1 och 2
Årsberättelsen bilaga 3, se ovan
Strategidokument bilaga 4

Årsmötet 2013

Kallelse och info 2013
Årsberättelsen 2012 del 1
Årsberättelsen 2012 del 2
Årsberättelsen 2012 del 3

Kallelse skickades till samtliga föreningar 2013-01-24 samt mailades 2013-02-05
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2013-02-22

PROTOKOLL från årsmötet 2013

Årsmötet 2012

Stockholms Fotbollförbunds ordinarie årsmöte ägde rum 6 mars
Kallelse skickades till samtliga föreningar 2012-01-31 (mail)
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2012-02-24

Handlingar till årsmötet 2012

Kallelse
Årsberättelse 2011
Protokoll från årsmötet 2012