Stockholms Fotbollförbunds kansli:

www.stff.se

Kansliet har öppet:

Måndag - Torsdag Fredag
kl. 08.00 - 16.30 kl. 08.00-15.00

Telefon: 08 444 75 00
Fax kansli: 08 444 75 01
Fax tävling: 08 444 75 26
Hemsida: www.stff.se
E-post: kansli@stff.se
Bankgiro: 504-7196

Besöksadress: Västra vägen 5A
Postadress: Box 1349, 171 26 Solna