Stockholms Fotbollförbunds kansli

Måndag - Torsdag
Fredag
kl. 08.00 - 16.30
kl. 08.00 - 15.00

Telefon: 08 444 75 00
Hemsida: www.stff.se
E-post: kansli@stff.se
Bankgiro: 504-7196
Organisationsnr: 815200-1452

Besöksadress: Västra vägen 5A
Postadress: Box 1349, 171 26 Solna