Näridrottsplatser i Stockholm

Här nedan presenteras ett antal exempel på näridrottsplatser i Stockholmsområdet. Av konkurrensmässiga skäl har StFF valt att inte lägga ut leverantörens namn på hemsidan. Vi hänvisar istället till SvFF:s hemsida.


Huddinge


Kallhäll


Salem


Täby