Konferenser

Datum för Konferensen "A Greener Game" flyttas fram till den 10 september!

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 har konferensen A Greener Game ställts in. Den 11 mars beslutade regeringen att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer för att minska risken för smittspridning. Vår bedömning är att konferensen A Greener Game, med ett stort antal tillresande deltagare från hela Europa, kan utgöra en risk för virusspridning och att vi därför väljer att ställa in konferensen. Vi hoppas på förståelse för detta beslut.

Under konferensen kommer en utvärdering av projektet SmartFields att presenteras.

Projektet skulle inledningsvis pågå under sju månader, men har förlängts ytterligare sex månader och ska utveckla en test- och demonstrationsmiljö för ny och kommande teknik inom underhåll av konstgräsplaner.

En testbädd har etableras på Skytteholms IP, med Solna stads underhållsavdelning tillsammans med Stockholms Fotbollförbund som ansvariga för etablering och utvärdering.

Konferensen innehåller även det senaste inom nya material för konstgräsanläggningar.

Anmäl dig till det nya datumet!