Kungsängens IF – Damlaget som nystartade 2016

Under flera år saknade Kungsängens IF en representationslag för föreningens damer, men efter ett målmedvetet arbete från 2013 omstartade damlaget hösten 2016. Kungsängens IF är det första damlaget som presenteras under rubriken "Laget bakom namnet".

När bildades laget?

Kungsängens IF damlag omstartades hösten 2016.

Varför bildades laget?

Vårt syfte i Kungsängens IF damjunior/damlag är att utveckla föreningen vidare och vi startade ett damlag, både för att ge utvecklingspotential för våra yngre spelare, skapa förebilder för de yngre samt ge möjlighet för seniorer som kanske tidigare har spelat och skulle vilja återuppta fotbollen. Som senior räknar vi spelare födda 1999 och äldre.

Vi önskar att det skall ge ett ökat intresse för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet och är också ett tillfälle för föreningen att utöka verksamheten med ett seniorlag som skapar en framtid för den yngre generationen. Kungsängens IF Fotboll vill aktivt bidra till en positiv utveckling av folkhälsan i Upplands-Bro och vår övertygelse är att en satsning på framtiden med en seniorverksamhet och utvecklingsmöjlighet för ungdomar (tjejer) inom fotbollen är med och bildar en grund för ett livslångt intresse vad gäller idrott, motion och hälsa. Vi vill fortsätta vår satsning för att skapa en framtid för våra flickjuniorer och ett damlag för att få upp ett generellt idrottsintresse just för att öka möjlighet för barn att få upp ett livslångt intresse för idrott och då är fotboll en fantastisk mötesplats.

Hur bildades laget?

För att utveckla varje individ och för att hålla intresset för fotbollen vid liv för flickor i åldern 12-15 år så skapade vi under 2013 ett samarbete mellan lagen i åldersgruppen. Det utvecklades så väl att gruppen ökade i antal och vi var i detta åldersspann ca 60 spelare (tjejer) år 2015. Pga mängden spelare delade vi år 2016 upp oss i två lag, dock med en fortsatt kontakt och kompetensutbyte för att kunna stimulera alla spelare på deras individuella nivå.

År 2016 fanns det flick-/tjejlag i Kungsängens IF från ålder 6 år till 16 år. Det var ca 8 år sedan möjligheten fanns för damseniorer att spela i Kungsängens IF och vi hade sedan en tid tillbaka några vassa seniorspelare som tränade med oss i gruppen med spelare födda 2000-2002. Dessa seniorspelare gav ungdomarna goda förebilder och ett uppsving i deras utveckling och vilja att fortsätta med sin fritidsaktivitet, trots att skola och kompisar krävde tid och intresse från deras idrott.

Vi bildade då ett Kungsängens IF dam/damjuniorlag bestående av spelare födda 2002 och äldre. Vi annonserade och marknadsförde satsningen och det nybildade damlaget och fler seniorspelare visade sitt intresse och ingår idag i damlagstruppen.

Hur fick laget sitt namn och hur kom klubbmärket till?

Namnet är taget från föreningens hemort d.v.s. Kungsängen.

Geografisk hemmaort?

Upplands-Bro kommun

Vilket mål har laget med verksamheten?

Utveckling av vårt damjunior- och damlag under 2016-2019 och huvudmålsättning är att ge juniorer i åldern 15-19 år en utvecklingspotential. Vidare vill vi inspirera och utveckla vårt nystartade damlag för att hålla kvar intresset för seniorfotbollen i Upplands-Bro kommun. Huvudmålsättning ska genomsyra hela vår verksamhet. Utöver huvudmålsättning har vi även vissa delmål, vilka är:

  • · Vi utgår från KIF Fotbolls värdegrund "GLATT – Glädje, Lärande, Ansvar, Trygghet, Tillsammans"
  • · Spelarna skall ges förutsättningar för teknisk utveckling
  • · Spelarna skall ges förutsättningar för fysisk utveckling
  • · Spelarna skall ges förutsättningar för social utveckling

Målet med satsningen på ungdomarna samt att skapa en seniorverksamhet för damer är att öka intresset för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Följaktligen är ett folkhälsoperspektiv på längre sikt ett av våra mål.

Att skapa en givande fritid för våra barn och ungdomar i Upplands-Bro och angränsande kommuner.

Att arbeta med att hålla våra avgifter så låga som möjligt för att ge våra barn och ungdomar samt seniorer chansen till att göra vad de älskar – spela fotboll.

För att ge våra barn och ungdomar en gemenskap där de är räknade med, där de är uppskattade och där de får växa och utvecklas både som idrottspersoner och som människor.

Vi-samhet, trygghet för alla oavsett etniskt eller social bakgrund samt sexuell läggning.

Lagets största framgång?

Första säsongen med seriespel för det nystartade damlaget så kom vi på tredje plats i division 5.

Mest minnesvärda match eller händelse?

Första matchen som spelades hemma på plan 1 d.v.s. gräs, läktare och åskådare.

Finns det något mer att berätta om laget?

Det är ett härligt gäng med fotbollsglada spelare i åldern 16 till drygt 40 år och vi har två år i rad under försäsongen genomfört ett fantastisk träningsläger i Spanien med fokuserade och engagerade spelare.

Vi ska göra allt för att denna satsning på ett damlag i Upplands-Bro kommun skall inspirera, utveckla och hålla kvar intresset för fotbollen under många år framöver.

Vi tackar Ulrika Lindvall-Johansson för svaren och önskar laget lycka till!

Följ lagets säsong i serien Damer 4 A