Zonarbete

För att skapa en bättre kommunikation med våra föreningar och nå så många som möjligt med information, utbildning och utvecklingsstöd har vi delat in distriktet i 16 zoner. Vi har i indelningen tagit hänsyn till geografi och kommungränser och arbetet sker i samarbete med Stockholmsidrotten.

Idag kan vi se att det I några zoner spontant har uppstått samarbeten inom områden som är viktiga för föreningarna. Här har StFF och Stockholmsidrotten rollen av att stödja processerna på olika sätt. Förhoppningen är att liknande spontana samarbeten ska uppstå i flera zoner i framtiden.

Hur zonindelningen ser ut, vilka som är föreningarnas kontaktpersoner och vilka utbildningar som erbjuds i varje zon kan du hitta på www.fotbollszonen.se

Syfte

Syftet med zonarbetet är att utveckla och stötta föreningssamarbete i zonerna, sprida aktuell information, samt skapa en gemensam samsyn på hur en bra barn och ungdomsidrott ska bedrivas för att Stockholmsfotbollen ska arbeta mot visionerna "Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt" och "Fotboll för Alla – Hela livet"

Vår förhoppning är att samarbetet kring bl.a. kurser och idrottslyft kommer innebära att vi fullt ut använder Idrottslyftsmedlen och fyller kurserna med deltagare. Det handlar också om att föreningens ledare får nära till utbildning.

Syftet är också att i zonen hitta gemensamma frågor att utveckla och samarbeta kring.

Zonsamordnare

Arbetet i varje zon sköts/leds av konsulent från SISU Idrottsutbildarna eller Stockholms Fotbollförbund. Förhoppningen är att föreningarna i zonen tillsammans och utefter zonens specifika önskemål kan sy ihop ett gemensamt utbildningsår med utbildningar, föreläsningar och samarbeten.

Zonsamordnaren genomför även föreningsbesök för att lyssna till enskilda föreningars behov och erbjuda hjälp med utveckling och planering av verksamhet. Föreningen får vid behov hjälp med organisationsutveckling och värdegrundsutbildning samt möjlighet att skapa sin egna Spelarutbildning- och utbildningsplan.

Vad händer 2019

Under januari och februari bjuder vi zonvis in till obligatoriska träffat för föreningarnas förtroendevalda. Detta för att informera om Diplomerad förening, Kvalitetssäkring av förening och de Nya spelformerna som införs till denna säsong. Vi erbjuder även ett uppsamlingsheat den 23 maj för de som missat zonens egna informationsträff.

När det gäller Kvalitetssäkring av förening innebär det att StFF på uppdrag av Riksidrottsförbundet och SvFF genomför en kvalitetsgranskning av våra föreningar. Granskningens syfte är att bl.a. se om föreningarna lever upp till medlemsparagrafen i SF:s stadgar. Varje år väljs ca 30 föreningar slumpvis ut för att granskas.

Under februari och mars genomförs Spelformsutbildningar i varje zon där vi informerar ledare och föräldrar om de nya spelformerna. Vi hoppas att dessa träffar skapar förståelse och kunskap om varför svensk fotboll valt att genomföra dessa i hela landet.

För att skapa en lugnare matchmiljö för spelare och domare genomför vi i april/maj och september/oktober också föreläsningen Coachande Föräldraskap i alla 16 zoner. Målgrupp denna gång är de föräldrar/åskådare som finns runt barn och ungdomars matcher i S:t Eriks-Cupen.

I samarbete med Stockholmsidrotten genomförs under hela året även Strategiska styrelseutbildningar. Här erbjuds en Instegsutbildning för nya styrelseledamöter samt 5 fördjupningar: Styrelsens ansvar, Väl fungerande möten, Kommunikation, Klubbmärke och Policy. Även enskilda funktionskurser för t.ex. valberedning, ordförande, kassör och sekreterare. Läs mer och anmäl dig här.

Till sin hjälp har föreningarna hemsidan www.fotbollszonen.se där de kan administrera och sköta föreningens egna inbjudnings- och anmälningsförfaranden samt anmäla sig till utbildningar som StFF och Stockholmsidrotten bjuder in till.

Urban Helsing/Kicki Bellander