Föreningar

Nyheter 2017

Översyn Idrottslyftet: I samband med vår, Stockholms Fotbollförbunds, översyn av Idrottslyftet (på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet) har en uppdelning av Stockholms barn- och ungdomsföreningar skett i 17 zoner. Se bifogad bilaga.

Syfte: Syftet är att sprida aktuell information, skapa samsyn om spelarutbildning och skapa utbildningssamarbete i zonen. Vår förhoppning är att samarbetet kring Idrottslyftskurser kommer innebära att vi fullt ut använder Idrottslyftsmedlen och fyller kurserna med deltagare. Det handlar också om att föreningens ledare får nära till utbildning. Syftet är också att hitta gemensamma frågor att samarbeta kring.

Uppstart: Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna startar vi nu upp arbetet i dessa zoner med att träffa föreningarnas förtroendevalda. Vår första tanke är att informera om Idrottens nya strategi samt informera om det nya zontänket med gemensamma utbildningar och samarbeten. Här erbjuds samma målgrupp även en teoretisk utbildning i Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Detta för att föreningarnas förtroendevalda ska ha samma information som deras ledare som går Svenska Fotbollförbundets C- och B-Diplomutbildningar.

"Samordnare": Arbetet i varje zon sköts/leds av konsulent från SISU Idrottsutbildarna eller Stockholms Fotbollförbund. Förhoppningen är att föreningarna i zonen tillsammans och utefter zonens specifika önskamål kan sy ihop ett gemensamt utbildningsår med utbildningar, föreläsningar och samarbeten.

På gång: Under februari/mars startade vi upp i Haninge/Nynäshamn och Tyresö samt Stockholm Syd A, Solna/Sundbyberg och Stockholm Staden. Under april hölls en andhämtningspaus, för att i maj/juni komma igång med fler uppstarter. I Botkyrka/Salem och Järfälla Upplands Bro kör vi fullt ut redan nu med bl.a. gemensamma C-Diplomutbildningar och utbildningen Ny styrelseledamot. I Botkyrka/Salem startar vi också upp ett gemensamt projekt för att få fler tjejer att bli tränare och på det sättet locka fler tjejer att börja men också fortsätta spela fotboll. Vår plan är att zonarbetet ska fungera fullt ut i alla zoner from 2018. Din förening kommer att få en kallelse till "er" zonträff. Se datum för zonträffar nedan.

 • 8 mars Stockholm Syd A
 • 15-mar Solna/Sundbyberg
 • 30-mar Stockholm Stad
 • 02-maj Värmdö
 • 03-maj Sollentuna/Upplands Väsby
 • 17-maj Danderyd
 • 23-maj Österåker/Vaxholm
 • 31-maj Stockholm Syd B
 • 14-jun Huddinge
 • 30-aug Stockholms Öst
 • 05-sep Nacka
 • 13-sep Vallentuna/Täby
 • 20-sep Stockholm Väst
 • 27-sep Stockholm Väst Ekerö