Domarutbildningarna genomförs digitalt

Årets domarkurser kommer att kunna genomföras - digitalt. Det är givetvis med anledning av den pågående pandemin som vi är tvungna att göra denna förändring. För att en domare ska kunna genomföra kursen ställs vissa krav.

Av samtliga deltagare krävs det:

  • Dator
  • Webbkamera till datorn
  • Mikrofon till datorn
  • Deltagaren ska sitta i en lugn miljö (likt skola/arbetsplats)
  • 100% närvaro vid datorn

11 mot 11- och 9 mot 9-domarkurser

  • Regelbok, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan
  • Stockholmshäfte, tillhandahålls digitalt inför kursen och delas ut i tryckt upplaga på löptesttillfället

7 mot 7-domarkurs hos Stockholms Fotbollförbund

  • Regelbok och Stockholmshäfte, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan

7 mot 7-domarkurs som arrangeras av en förening

  • Regelbok och Stockholmshäfte, ska hämtas av föreningen som ansvarar för att respektive kursdeltagare får materialet i tid innan kursen

Vid eventuella frågor skicka ett e-brev till: Domaravdelningen