Stäng inte ned organiserad verksamhet – idrotten drabbas hårt

"Våra föreningar har visat att de kan ta ansvar och anpassa verksamheten på ett smittsäkert sätt, säger Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund. Det, som vi anser, förhastade beslut som några kommuner nyligen har kommunicerat, att även stänga organiserad verksamhet utomhus, kan vi inte förstå."

För en dryg vecka sedan fick äntligen spelare födda 2004 och tidigare, klartecken att träna fotboll igen efter att sedan den 29 oktober inte ha fått utöva fotboll alls. Glädjen visste inga gränser! Stockholms Fotbollförbund har fått många positiva reaktioner från fotbollsrörelsen och under den gångna veckan har sociala medier svämmat över av bilder på äldre ungdomar och seniorer som har varit som kalvar på grönbete. Det är tydligt hur mycket fotbollen betyder för så oerhört många!

Under fredagens presskonferens aviserade Regeringen och Folkhälsomyndigheten om skärpta coronaregler och rekommenderade kommuner och regioner att stänga all icke-nödvändig verksamhet, till exempel bibliotek, muséer, öppna förskolor och badhus till och med den 24 januari. Beskedet fick kommuner att stänga samtliga anläggningar för organiserad verksamhet, både inom- och utomhus, från och med söndag 20 december 2020 fram till i första hand 24 januari 2021. Andra kommuner väljer att särskilja hallar och planytor utomhus, man stänger hallarna men låter utomhusidrotten fortlöpa.

Det bekymrar StFF att restriktionerna tolkas olika av respektive kommun, att inte restriktionerna är tydliga, men framför allt att några kommuner väljer att stänga ner utomhusidrotten helt. Detta utan någon som helst dialog med idrottsförbunden. Under söndagen tog dock berörda parter kontakt och diskussioner pågår.

Distriktets föreningar har ställt upp på ett makalöst sätt under denna svåra tid och gjort allt för att bedriva sina verksamheter på ett smittsäkert sätt. StFF oroas för att barn och ungdomar nu istället blir mer stillasittande framför sina skärmar eller drar runt på stan och i köpcentrum. Det minskar inte smittspridningen. Tvärtom. Det bidrar även till sämre psykisk hälsa vilket är katastrofalt på längre sikt. Folkhälsomyndigheten har hela tiden betonat vikten av folkhälsan, därför är kommunernas beslut motsägelsefulla.

Barn och ungdomar behöver och vill röra på sig. De kommer att bege sig till planerna för spontanfotboll. Farhågan är nu att det inte sker på ett smittsäkert sätt, många spelare samsas på små ytor och ungdomar som vanligtvis inte tränar med varandra, blandas i andra grupper. Vid organiserad ledarledd utomhusfotboll träffas samma grupper kontinuerligt och ledare ansvarar för att dessa sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Att kunna boka plantider utomhus är en förutsättning för en smittsäker fotbollsverksamhet.

Stockholms Fotbollförbunds ordförande Lars Ekholmer kommenterar:

"Vi anser att en organiserad, ledarledd verksamhet, speciellt under dessa omständigheter, är mycket mer lämpligt än att öppna upp fotbollsplanerna för all typ av verksamhet för alla. Vi ser dessutom andra kommuner som resonerar annorlunda och i linje med vår uppfattning, vilket är positivt. Det är mycket olyckligt att kommuner inom samma region gör olika. Vi ser fram emot den dialog med Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet som inleddes idag, som kan leda till att den organiserade verksamheten kan fortsätta. Detta för att skapa smittsäkra utomhusträningar där barn och ungdomar mår bra."