Tillsammans 2021 – viktigt digitalt möte för framtiden

På lördag den 17 oktober arrangera RF SISU-Stockholm och Stockholms FF en träff med våra föreningar med namnet Tillsammans 2021. Namnet på mötet är precis det som vi behöver för att ta oss igenom den pågående pandemin. Vi samlas digitalt för att tillsammans diskutera utmaningar, möjligheter, dåtid, nutid och framtid för att styrkta ta oss igenom krisen.

– Hur jobbar vi tillsammans mot 2021, vad vill föreningarna att vi kan hjälpa dom med och hur kan de jobba tillsammans, berättar StFF:s Kicki Bellander om mötets innehåll.

Tillsammans 2021 har sitt ursprung i Zonkontaktdagen som StFF och RF SISU-Stockholm startade 2017 och som till förra året bytte namn till Tillsammans 2020. Målgruppen för mötet, som pågår under två timmar, är främst föreningens utbildningsansvarig, framtidsvisionär, värdegrundsansvarig eller anställda. Men det viktiga är att någon från föreningen är med och sedan kan delge övriga ledamöter och anställda om dagen. Det går givetvis att vara fler från en klubb som medverkar.

Stockholms FF:s Kicki Bellander berättar om vad mötet kommer att innehålla.

Kicki Bellander– Dels kommer vi göra en utvärdering om året som har gått. I år handlar det ju mycket om hur "coronan" har påverkat föreningarna. Vi kopplar det till den stora Sweco-undersökningen, där alla föreningarna i Stockholm i stort har svarat på hur de blivit påverkade av "coronan".

Inför mötet har även fotbollsföreningarna fått svara på en enkät med sju frågor där ett par handlar om hur de har blivit påverkade covid-19.

– På mötet kommer vi att presentera resultatet av enkätsvaren och koppla samman det med Sweco-undersökningen.

En annan del av mötet kommer att behandla Diplomerad förening. Det kommer att visas en film om ett pågående arbete och en presentation om vad arbetet innebär.

– Deltagarna kommer att få testa verktyget, fast med frågor som handlar om Stockholms FF genom en Mentimeter. För att testa på hur frågorna är upplagda.

StFF:s distriktschef Andrea Möllerberg kommer att finnas med för att kunna svara på frågor som uppkommer vid Mentimeterfrågorna och även direkt från deltagarna.

– Som avslutning kommer vi att diskutera hur vi tillsammans jobbar mot 2021. Vad vill föreningarna att StFF och RF SISU-Stockholm hjälper dem med och hur kan de arbeta tillsammans.

Är du eller någon från din förening intresserad av att delta finns det fortfarande möjlighet. Anmälan är öppet till och med den 16 oktober och det är kostnadsfritt att delta.

Tillsammans 2021

När? Den 17 oktober kl. 10-12
Hur? DIGITALT från studiomiljö till din dator genom plattformen Microsoft Teams
Program:
9.45 -10.00 Incheckning i det digitala mötesrummet, ha gärna kaffekoppen med dig för gemensam digitalfika
10-12 Tillsammans 2021
12-12.30 Digital lunch (frivilligt att stanna kvar för att chatta eller snacka med oss).

Här hittar du inbjudan till mötet!

Anmäl dig senast den 16 oktober