Kallelse till representantskapet – mötet för vår tävlingsverksamhet

Den 17 november äger årets representantskapsmöte rum. Till "repskapet" har inga motioner inkommit, men mötet kommer att behandla motioner som kommer att tas upp vid SvFF:s "repskap", fastställa seriesammansättningen för seniorlag och tävlingsbestämmelser samt behandla övriga frågor och information.

Stockholms FF:s representantskap sammanträder tisdagen den 17 november kl. 18.30.

Plats: ISSR-skolans aula som ligger bredvid Folksam, Bohusgatan 24-26, 116 67 Stockholm.

Registreringen inför mötet börjar kl. 18.00, ingen fika kommer att serveras.

Anmäl en ledamot per förening till Representantskapet senast den 9 november 2020. Anmälan skickas till Helena Rydh.
Med anledning av covid-19 är det viktigt att kunna planera och göra i ordning möteslokalen på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att ni meddelar om och vem som kommer från föreningen enl. ovan.

Dagordning och möteshandlingar kommer att distribueras till anmälda deltagare via e-post och vi vill därför att ni meddelar aktuell e-postadress i samband med anmälan.

Dagordning och möteshandlingar kommer även att finnas tillgängliga här senast vecka 46.

Fullmakten medtages och lämnas vid mötet.

Har Ni några frågor, slå gärna en signal till Björn Eriksson
tel nr 08-444 75 50.

Med fotbollshälsningar
STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Björn Eriksson, tävlingschef