Åldersgränsen för domarutbildningar höjs

Till nästa års domarutbildningar höjs åldersgränsen till 14 år (födda -07 eller tidigare) för att delta i en grunddomarkurs för 7 mot 7-fotboll. Detta innebär att även de som i dagsläget är klassificerade på denna nivå och vill vidareutbilda sig till 9 mot 9-domare måste fylla minst 16 år under säsongen 2021 (födda -05 eller tidigare).

Vi gör förändringen för att säkerställa att de som dömer är minst två år äldre än de som spelar på barn/ungdomsnivå, vilket är vår praxis vid domartillsättningen.

Ytterligare information om våra domarutbildningar kommer att presenteras under december månad.