Nya Generationens Ledare på tränarkurs

Projektet Nya Generations Ledare (NGL) genomförde i lördags tillsammans med samarbetspartnern Folksam den andra träffen där tränarutbildning C stod på programmet. På förmiddagen var det teori på Södermalm och eftermiddagspasset med praktik hölls på Enskede IP. Det var lika glada och entusiastiska deltagare denna gång.

En regning och mulen septembermorgon samlades deltagarna i projektet som vänder sig till fotbollsintresserade blivande ledare i idrottssvaga områden som av någon anledning inte har gått någon ledarutbildning. Denna dag skulle nästa steg tas för att på ett bra sätt leda och utbilda barn och ungdomar. På agendan stod tränarutbildning C modul 1.


Tränarutbildning C behandlar barnfotboll 6–12 år. Deltagarna får lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut. Vad som är viktigt att tänka på i träningen. Man får lära sig hur barns och ungdomars lärande stimuleras samt hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling. En viktig del är också att få kunskap i vad leken betyder för lärandet och hur man skapar en varm och trygg miljö där varje enskild spelare står i centrum, alla spelare är lika viktiga.

Projektledaren Herish Sadi och Stockholms FF:s Håkan Pontén Andersson kompletterades av den erfarna instruktören Anders Norin.

Instruktörerna Herish Sadi, Anders Norin och Håkan Pontén Andersson.

Det blev många intressanta frågor och diskussioner under teoripasset. För instruktörerna förekom en del frågor från ett annat perspektiv än de var vana vid. Herish var nöjd med dagen. Det gick till och med bättre än förväntat.

– Det blir lite utmanade när vi har deltagare som kanske inte är aktiva i någon förening idag, men i mångt och mycket är det nyttigt att gå en kurs först och sen börja ett tränaruppdrag. Eftersom intränade beteenden kan vara svåra att få bort. Har man varit tränar i två år och baserat det på saker och ting som man själv har lärt sig för 15 år sedan kan det vara svårt att tvätta bort det. I och med att man går en utbildning det första man gör tror jag att man kan lägga en god grund för att göra det bra från första början, reflekterade Herish efter att modul 1 var genomförd.

När lunchen var intagen och de sista teoretiska delarna var klara tog sig deltagarna till Enskede IP för att även ta del av de praktiska instruktionerna. Som tur var hade solen börjat titta fram mellan molnen, så det var varken sura kläder eller miner när de blivande ledarna fick komma ut på den gröna planen. Det var verkligen engagerade och kunskapstörtande elever som deltog vid de olika övningarna.

När praktikdelen av utbildningen var över samlades deltagarna för en sammanfattning och en påminnelse om att göra hemuppgiften till modul 2 som äger rum den 17 oktober. Vid den andra modulen är det en hel del samtal- och diskussionsämnen som sker under förmiddagens teoridel. Den praktiska delen är det deltagarna själva som driver. Projektet avslutas sedan med en Nätverksträff den 12 november.

Efter den förra träffen tog vi pulsen på Ahmet och Yousef, vilket vi gjorde även denna gång.

Yousef Nima, 15 år

Hur har dagen varit?

Man lärde sig mycket! Hur barn fungerar och hur det fungerar på en träning. Barnen som vi ska träna ska lära sig själva.

Ser du på ditt ledarskap på ett annat sätt efter dagens kurs?

Jag har lärt mig jättemycket och kommer att använda nästan allting nästa gång jag tränar Svensk-Palestinskas P2012:or. Jag kommer att vara mycket mer engagerad. Jag vill gå och träna direkt just nu!

Ahmet Mert, 31 år

Hur är dagen varit?

Dagen har varit bra! Jag har fått lite nya insikter. Eftersom jag är senior och har att göra med seniora personer blir det så att man behandlar personer på det sättet. Nu fick vi ett annat perspektiv, att vi ska blicka neråt i årskullarna. Då är det en annan aproach som krävs och behövs. De har helt andra behov och i helt andra faser i livet än vad vi är som vuxna människor. Hela inkluderingsbiten är att alla ska vara med och leka. Den röda träden är att ha roligt. Det glömmer vi äldre ofta bort.

Ser du på ditt ledarskap på ett annat sätt efter dagens kurs?

Jag försöker vara mer inkluderande. Jag tror att genom att inkludera och involvera så stimulerar man också människor. Det går ju även att implementera i yngre åldrar.

Projektet Nya Generationens Ledare genomförs i samarbete med: