Motionsfritt repskap – inget förmöte

Till årets representantskapsmöte har det inte kommit in en enda motion gällande vår tävlingsverksamhet. I och med det kommer det inte att arrangeras något förmöte.

Innan repskapsmötet kommer StFF att skicka ut en enkät om Stockholmsserien för herrar som till årets säsong var ett nytt upplägg för reservlagen. När enkätsvaren är sammanställd kommer vi att bjuda in till ett Teamsmöte för att diskutera eventuella förändringar.

Till säsongen 2021 införs även Stockholmsserien för damer enligt repskapsbeslut 2019. Information om den kommer separat men även på repskapsmötet.

I övrigt på repskapsmötet kommer det bland annat att informeras om motionerna som finns till Svenska FF:s repskapsmöte, fastställa seriesammansättningen för seniorlag och tävlingsbestämmelser för 2021.

Repskapsmötet äger rum den 17 november i ISSR-skolans aula som ligger bredvid Folksam på Bohusgatan 24-26. Mötet startar kl. 19.00.

För mer information kontakta Björn Eriksson och sidan om Representationsskapsmötet.