Miljömässigt hållbar fotboll

Stockholms Fotbollförbund bedriver sedan många år ett omfattande arbete med att skapa en miljömässigt hållbar fotboll. I ett av projekten tittar StFF på möjligheten att utveckla ett ifyllnads-material för konstgräsplaner baserad på svensk skogsråvara och har kommit långt i det arbetet, förhoppningsvis testas i början av nästa år materialet skarpt på en fotbollsplan.

I ett annat projekt bygger StFF, tillsammans med Solna stad, en testanläggning där nya natur- och biobaserade ifyllnadsmaterial ska testas. Vårt nordiska klimat ställer höga krav på de material som ska ersätta de traditionella, fossilbaserade material som används idag. De nya materialen måste kunna erbjuda samma spel- och säkerhetsegenskaper som de material som används idag.

"För oss ligger hållbara fotbollsanläggningar högst upp på agendan", säger Robin Johansson som leder ett antal projekt med målet att skapa bästa tänkbara miljö för barn och unga som vill spela fotboll.

De projekt StFF bedriver är medfinansierade av Vinnova och Naturvårdsverket.

Läs mer om StFF:s projekt BioPitch!