Höstaktiviteter som berörs av pandemin

Svensk fotboll ska visa ansvar genom att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, men måste samtidigt – på ett ansvarsfullt sätt – kunna genomföra aktiviteter som är möjliga under rådande omständigheter. Stockholms Fotbollförbund har sammanställt de aktiviteter som under hösten påverkas av pandemin.

Vid alla nedanstående aktiviteter tillämpas stor försiktighet och anpassningar för att minska smittspridningen sker.

Tävling
* Inga avgifter tas ut vid WO och matchflyttar

Utbildning/event
* StFF:s egna tränarutbildningar fortlöper enligt planering. Föreningarna ansvarar för sina egna utbildningar
* Alliansfortbildningarna skjuts fram
* Distriktslagsverksamheten fortlöper enligt planering
* Föreningsforum genomförs vid fysiska möten
* Utbildningen "Den nya generationens ledare" genomförs fysiskt
* Framtidens Fotbollsledare (FFL) genomförs fysiskt
* Kick-off/Frukostmöte för föreningskonsulenter genomförs preliminärt fysiskt
* A Greener Game skjuts fram

Listan uppdateras kontinuerligt. Med reservation för ändringar.