Opinionsarbete - kommunicera för att påverka

Fler ska kunna spela fotboll längre! Men för att skapa möjligheter för tjejer och killar att spela fotboll – för att bli bäst i världen eller för att hänga med polarna och ha kul – behöver svensk fotboll ta plats och synas och höras, både på och utanför planen.
Här har Svenska Fotbollförbundet samlat tips och checklistor som kan underlätta arbetet i din förening för att skapa opinion och påverka beslutsfattare, samarbetspartners och media. Det är viktigt att vi hjälps åt med opinionsarbetet på lokalnivå och här får du t ex tips på hur ni kan presentera föreningen, skriva en debattartikel och ett pressmeddelande samt hur ni tar fram ett koncept för politikerträffar.