TestbedNordic – ett nytt projekt för hållbar fotboll

Stockholms FF har tillsammans med Solna stad startat ett nytt projekt för hållbar fotboll, TestbedNordic. Det nya projektet finansieras delvis av Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet. TestbedNordic ska anlägga små planer där nya miljövänliga ifyllnadsmaterials underhålls- och fotbollsegenskaper kan testas.

Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter. Nya biobaserade och helt naturliga material börjar därför komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen.

För att bygga upp kunskap kring hur dessa nya material kan implementeras på fotbollsanläggningar med Nordiskt klimat och erbjuda spelegenskaper som krävs för säkert fotbollsspel kommer Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Solna stad att anlägga en testbädd där materialens underhålls- och fotbollsegenskaper kan testas.

Testanläggningen ska erbjuda alla tillverkare av konstgrässystem och ifyllnadsmaterial möjlighet att testa miljögodkända konstgräsmaterial och system.

Planernas spelegenskaper ska i projektet, förutom spelares subjektiva upplevelser, utvärderas med de standards som satts upp av FIFA och testerna ska genomföras av ett FIFA-godkänt certifieringsbolag.

Resultatet av testerna kommer att spridas genom seminarier, årliga konferenser och i de nätverk som idag är engagerade i miljöfrågor kring konstgräsplaner.

Målet med TestbedNordic är att bygga upp kunskap kring hur biobaserade och naturliga konstgräsmaterial fungerar i nordiska klimat.

Projektet är delfinansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Läs om de övriga projekten för hållbar fotboll som Stockholms FF har startat:
BioPitch – projekt som ska ta fram ett skogsråvarubaserat nedbrytbart ifyllnadsmaterial
SmartFields – projektet som ska utveckla planunderhållet

Glöm inte att anmäla dig till A Greener Game – konferensen för hållbar fotboll

Robin Johansson