Sök medel från Ellevio 50/50-fonden

Vill ni utveckla tjej- och damfotbollen och få fler att stanna längre i fotbollen?

50/50-fonden är ett samarbete mellan Stockholms FF och Ellevio som vänder sig till tjejfotbollen i distriktet. Grunden är StFF:s vision "Så många som möjligt, så länge som möjligt" och handlar om att stötta föreningarnas egna initiativ då det gäller projekt som handlar om att stärka föreningens tjej- och damfotboll och få fler tjejer att fortsätta spela fotboll.

Hur kan ni då göra i er förening för att få fler tjejer att stanna?

Vi ser gärna att projektet är långsiktigt, involverar målgruppen i planeringen och har en tydlig handlingsplan. Vad tror spelarna själva skulle få dom att stanna och vad är det som gör att de håller på med fotboll idag? Hur kan föreningen ta hand om de som skadas eller inte vill/kan spela längre?

Flera föreningar har under åren fått pengar från fonden och exemplen är många.

2018 tilldelades IFK Lidingö medel ur fonden

Föreningen valde att närmare undersöka orsakerna till spelartappet bland unga tjejer.

– Vår uppfattning var att förändringarna under ungdomsåren är stora, och då framför allt på flicksidan, och tappet av spelarna framför allt beror på lagförändringar och tidig övergång från flickfotboll till seniorspel, menar IFK Lidingös projektansvariga Sara Olsson.

– Vi tog del av olika enkätundersökningar som redovisar varför unga tjejer slutar spela fotboll och en av frågorna var; har du någon gång känt för att börja spela fotboll igen?

Av 157 svar ville hela 91 % ta upp fotbollsspelandet igen och utgångspunkten i Lidingös arbete kom att handla om hur dessa tjejer ska lockas tillbaka till klubben. De bestämde sig för att söka medel ur 50/50-fonden till en tjejsatsning vars mål var att utveckla organisationsformen med en öppen träning för tjejer en gång i veckan. Syftet var att erbjuda ett alternativ där kravbild och struktur skiljer sig åt från den vanliga verksamheten.

2019 fick Ekerö IK bidrag till ett projekt

"Vi vill stärka tjejer och skapa trygga mötesplatser" hette projektet. Man upplevde att det under en längre tid funnits en trend i att flickor slutar idrotta i ung ålder och det ledde till att föreningen började titta på vad de behövde göra för att behålla tjejerna inom idrotten. Ett sätt var att samarbeta än mer mellan sektionerna då flera av spelarna ingår i olika trupper. Genom projektet förstärks sektionernas samarbete då ansökan innebär att 80 tjejer från 14 års ålder (unga ledare och spelare) inom alla sektioner erbjuds utbildning och handledning samt att föreningen jobbar för att skapa trygga mötesplatser på idrottsplanen där dessa unga tjejer kan få bättre självkänsla och självförtroende. Därefter har Ekerö IK planer på att fortsätta utbilda tjejerna och förhoppningsvis vill de bli ledare inom klubben.

2020 har Boo FF sökt och fått medel

Projektet ska bygga broar mellan spelare, lag och ledare inom och mellan åldersgrupper för att på det sättet minska tappet av spelare vid förändringar i lagen. De vill arbeta med att försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor slutar spela fotboll i unga åldrar. Resultat från undersökningar visar att beslutet att sluta ofta tas vid förändringar, t.ex. när lag slås ihop, flickor flyttas upp en ålderskull, det kommer nya tränare och så vidare.

Boo sökte pengar för att skapa en koordinator-roll/dedikerad ledare som ansvarar för att skapa en dialog mellan lagen, ta ett tydligt grepp om samarbetsmetoderna, verka för att spelarna erbjuds en inbjudande och intressant upplevelse vid miljöträning samt följa upp att de behov/metoder föreningen identifierat också är de rätta ur spelarnas perspektiv.

Genom att IFK Lidingö, Ekerö IK och Boo FF sökte medel ur 50/50-fonden, har de haft möjlighet att genomföra sina projekt. Vill du veta mer om 50/50-fonden, hur man ansöker om ekonomiska medel och läsa om alla goda exempel så hittar du all information här.

Vi kommer gärna ut på ett besök för att lyssna på era funderingar, komma med tips och se hur en ansökan skulle kunna se ut.

Kontakta: Kicki Bellander

Kicki Bellander