Träningsmatcher och träningar kan genomföras

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har idag uppdaterat sina riktlinjer där man bl.a. skriver: "SvFF konstaterar att myndigheten (Folkhälsomyndigheten) återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara." StFF rekommenderar således sina föreningar att träningsmatcher kan genomföras. Läs mer om rekommendationer kring träningsverksamhet.

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande:

 • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
 • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningen, där ovan nämnda begränsning om 50 deltagare*) – här inklusive spelare, tränare och övriga närvarande, t.ex. föräldrar – är ett riktmärke.

Vi har fått frågor om eventuellt genomförande av påsklovscamper/läger. Dessa ser vi som träning, men rekommenderar föreningar att använda Folkhälsomyndighetensriskbedömningsverktyg. (PDF-dokument)

Om ni genomför camper/läger, var noga med yttre förutsättningar, t ex:

 • använd inte omklädningsrum
 • öppna upp många toaletter
 • håll god handhygien
 • ät i omgångar med avstånd eller utomhus
 • tänk igenom antalet deltagare och arrangerar inga övernattningar.

Med rätt yttre förutsättningar kan camper/läger genomföras.

Ytterligare information

StFF:s tävlingsverksamhet uppskjuten till och med den 12 april

Beslut om StFF:s seriespel inkl kvalinformation

Tips och råd vid träning

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riksidrottsförbundets rekommendationer

Nytt besked gällande StFF:s tävlingsverksamhet publiceras måndagen den 6 april. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

*) Notera att förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en fotbollsträning inte är i lagens mening.