Utbildningsmaterial fritt att använda

Under den senaste tiden har utbildningsmaterial blivit fritt att använda och en del har öppnats under en begränsad tid. Nu finns det digiitala materialet för Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) fritt tillgängligt på Fotbollsportalen. FSLL beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för.

Sedan början av 2018 finns en uppdaterad version av FSLL, Fotbollens spela, lek och lär, som är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Nu fortsätter arbetet med tillgängliggörandet av materialet i FSLL. För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. Därför har materialet på Fotbollsportalen nu öppnats upp och tillgängliggjorts för fri användning digitalt. Läs mer om FSLL

Filmer till spelformsutbildningar

I samband coronapandemin är det många utbildningar som har blivit inställda, men det är viktigt att så många som möjligt får ta del av de filmer som finns gällande spelformerna har SISU Idrottsböcker valt allt lägga ut dessa på en öppen sida. Detta är en tillfällig åtgärd nu under coronatiden. Se filmerna!

Akut skadebehandling

Många av oss kommer få tillbringa mer tid hemma den närmsta tiden och behöva dra ner på sociala sammanhang på grund av coronaviruset. Det är ett utmärkt tillfälle att utveckla och utbilda sig från sitt eget hem och SISU idrottsböcker erbjuder under begränsad tid gratis tillgång till webbplats: Läs om akut skadebehandling.

Idrottspsykologi – prestation och hälsa

Som tränare bör du vara uppmärksam på dina utövares mående och tydligt visa att du bryr dig om dem. Att bry sig handlar till stor del om att skapa en trygg och tillåtande miljö där du som tränare uppmärksammar och bekräftar var och en utifrån den de är.
I Tränarpasset delar SISU idrottsböcker med sig tips på hur du som tränare bland annat kan stödja dina utövare att hitta en bra balans i sitt liv mellan träning, sömn och vila samt att stärka sin självbild. Läs Tränarpasset

Använd skogen, parken, lekplatsen eller trädgården!

I syfte att hjälpa och inspirera alla som är friska och vill fortsätta träna öppnar SISU Idrottsböcker upp en av sina uppskattade webbplatser som är fylld med förslag på övningar och träningsupplägg för stora och små, anpassade för att aktivera hela kroppen utomhus.

Webbplatsen Outdoor training innehåller massvis med övningar att använda i skogen, parken, lekplatsen eller trädgården. Det är enkelt att logga in på mobilen och ta med övningarna ut. Det mesta i naturen används som redskap och du får exempel på övningar med stenar, grenar, träd, bänkar, räcken och gungor.

Tillgång till materialet Outdoor training kostar i vanliga fall 150 kronor per användare men under coronaviruset framfart kan alla som vill ta del av alla övningar, tips och träningsupplägg på webbplatsen helt gratis. Till webbplatsen Outdoor training

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildningen är för dig som är ny eller befintlig hjälpledare eller tränare, oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Även den mer rutinerade tränaren kan ha glädje av denna introduktion.

Introduktionsutbildning för tränare ger dig en god grund att stå på i din tränarroll. Utbildningen ger dig en bättre förståelse kring ditt sammanhang, värdefulla aspekter i ditt ledarskap samt vad du bör tänka på under en träning. Till introduktionsutbildningen