StFF har blivit med praktikant

Emil Åhlberg går Idrottskonsulentutbildningen på Bosöns Idrottsfolkhögskola och tar examen i juni. Innan dess genomför Emil praktik hos Stockholms Fotbollförbund, där hans uppgift bland annat är att statistiskt kartlägga distriktets större föreningar med utgångspunkt i spelarutbildningen.

I Emil Åhlbergs utbildning ingår praktik och han tog kontakt med StFF:s Sportchef Kenneth Öberg samt Utvecklingschef Håkan Pontén Andersson.

- Jag bestämde mig tidigt för att jag ville göra min praktik hos StFF och kände att Kenneth och Håkan har arbetsområden som borde ge mig en bra insyn i alla möjliga områden i den unika Stockholmsfotbollen. Mina personliga målsättningar är att jag önskar bygga upp mitt kontaktnät inom fotbollen ytterligare och få en än större insyn i hur Stockholmsfotbollen fungerar, säger Emil.

Sportchef Kenneth Öberg berättar om tanken bakom Emils praktikarbete.

- När Emil och vi har diskuterat hans praktikperiod, har en övergripande idé hela tiden varit att hans praktikperiod ska vara meningsfull för båda parter. Kan vi förena nyttan för StFF med att Emil upplever sin praktik som lyckosam och lärorik, så har vi lyckats - vilket har gjort att vi har diskuterat en hel del kring hans arbetsuppgifter och fokusområden.

- Ett av Sport-/Utvecklingsavdelningens mål är att "ögonblicksbilden" alltid ska vara uppdaterad avseende verksamheten i vårt distrikt. Därför har vi identifierat en handfull områden för Emil att sätta sig in i, varav vi hoppas att han hinner med kanske hälften. Framförallt kommer Emil inleda med en statistisk kartläggning av distriktets föreningar med utgångspunkt i spelarutbildningen. Parallellt och kanske mindre omfattande, vill vi öka vår data kring distriktslagsverksamheten för flickor och pojkar. Historiskt och i jämförelse med idag. Ser vi förändringar? Hur ser till exempel RAE ut i ett distrikt med 1 000 15-åriga tjejer respektive 3 500 killar?

Varmt välkommen till StFF, Emil! En kul parentes i sammanhanget är, att samma utbildning som Emil går, har även tre anställda genomfört.