Framtidens Fotbollsledare – att vara mentor

Årets upplaga av elever i Framtiden Fotbollsledare skulle ta sin examen nu under våren, men på grund av de rådande omständigheterna har den blivit uppskjuten till i höst. Utan deltagarnas mentorer skulle utbildningen aldrig bli så bra som den är. Kristina Långström som är en av dessa berättar om mentorskapet och intervjuar några av sina kollegor.

Framtidens Fotbollsledare är ett program för unga ledare i åldern 16-19 år som finansieras av Stockholms Fotbollförbund. Programmet riktar sig till unga ledare som vill fördjupa sig och lära sig mer om hur idrotten och fotbollen är organiserad och hur de som unga kan påverka. Det handlar också om att utveckla sitt eget ledarskap samt att skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Utbildningen sträcker sig över åtta månader från september till april. Vid totalt 14 utbildningstillfällen får adepterna lära mer om Normkritiskt ledarskap, Barnkonventionen, StFF:s Representantskapsmöte och årsmöte, Strategi 2025, Värdebaserat Ledarskap, Fotbollens spela lek och lär, Föreningslära, Coachande Ledarskap med mera. En gedigen utbildning som StFF satsat på för sjunde året i följd.

I årets program deltar 15 ungdomar från ett antal olika fotbollsföreningar i Stockholm. Varje adept blir "matchad" med en mentor. Mentor och adept träffas cirka en gång per månad. Mentorns roll är att hjälpa adepten framåt, att utveckla, lyssna, reflektera och stötta.

Från förbundet får mentorerna stort stöd av Kicki Bellander som för sjunde året i rad ansvarar för programmet. Hon är en dedikerad och engagerad projektledare. Kicki planerar upplägget, bokar föreläsningar, har uppföljning med adepter, föreningar och mentorer. Hon skapar rätt förutsättningar och utvecklar konceptet med deltagarnas bästa i fokus. Hon är ett stort stöd för alla involverade, inte minst för oss mentorer.

Årets uppsättning av mentorer var:

Liv Sahlberg, Boo FF Charlotte Ovefeldt, IF BP, Normbollen Håkan Pontén, StFF
Marie Korsvall, Bro IK Christian Stenhoff, IFK Viksjö Helene Alpstig, RF-SISU Stockholm
Helena Nordlöf, Enskede IK Ingrid Gilsdorf, IFK Österåker Sanna Nilsson, RF-SISU Stockholm
Jenny Hedlund, Grouping,
Coaching & Consulting
David Gustaffson, RF Vivi Darla, Västerhaninge IF
Kristina Långström, Hässelby SK Ola Billger, Råsunda IS Mia Miosander, Älta IF

Här träffar ni några av dem:

Liv Sahlberg

Liv är klubbchef i Boo FF och har varit mentor i FFL vid flera tillfällen. Liv har lång erfarenhet från föreningslivet och anser att det är ett stort förtroende och privilegium att få vara mentor i FFL.

Hur upplever du utbildningen och dess innehåll?

– Jag tycker utbildningen är mycket viktig för föreningslivet och ger våra unga en möjlighet att förstå mer övergripande än just rollen som tränare. De olika föreläsningarna är relevanta, sedan är det klart att deltagarna har olika förutsättningar för att ta till sig informationen.

Vad innebär det att vara mentor för en adept i Framtidens Fotbollsledare?

– Att träffas regelbundet är mycket viktigt, att följa med i de olika utbildningarna och följa upp på nästa möte samt prata om det som komma skall. Åter igen så har deltagarna olika förutsättningar och erfarenheter som gör att mötet anpassas till deltagaren. Jag tycker det svåra kan vara att "trycka på" om saker jag tycker de bör göra. Det blir lite på deras villkor. Viktigt att lyssna och ställa uppföljande frågor.

Charlotte Ovefeldt

Charlotte är jämnställdhetsstrateg i Brommapojkarna och grundare av Normbollen. Charlotte är mentor i FFL för andra gången och har även hållit i ett av FFL programmets utbildningstillfällen i Normkritiskt ledarskap.

Vad fick dig att hoppa på rollen som mentor?

– Jag har varit mentor tidigare och jag gillar konceptet med mentorskap. Att detta dessutom är kopplat till fotboll gör det ju inte mindre spännande.

Vad känner du att du kan bidra med?

– Jag känner att jag kunnat bidra med det mina adepter velat och det har varit många diskussioner om mina "hjärtefrågor" såsom jämställdhet, integration med mera.

Jenny Hedlund

Jenny har företaget Grouping, Coaching & Consulting och är en Internationellt Certifierad coach (ICF) som brinner för idrott. Hon har varit aktiv inom innebandy både som spelare och som assisterande förbundskapten med ett antal VM-guld i bagaget. Hon är både mentor och föreläsare i årets FFL där hon utbildat adepterna i Teambuilding och Coachande Ledarskap.

Hur ofta träffas ni?

Då jag bor i Falun har det varit viktigt att planera in våra fysiska möten i god tid. Vi har setts ca 1 gång i månaden och då mellan utbildningstillfällena. Vi har också haft kontakt via telefon däremellan. Oavsett hur ofta man ses eller hörs är det viktigt att bygga en bra relation, att skapa trygghet, att lyssna och att stärka individen utifrån deras förutsättningar.

Hur kan en typisk träff se ut?

– Vi bokar in en träff som passat mig i mitt resande, men framförallt har jag lyssnat vilken dag och tid som fungerat bäst för min adept. Vi har setts på ett fik, pratat om olika saker som varit viktiga. Knutit an till den utbildning de haft sedan sist. Ibland frågeställningar kopplat till boken Ledarskapande. Givetvis utifrån deras tränarroll eller saker som kan uppkomma som spelare. Men det kan också handla om skador, skolan eller det som adepten vill prata om. Vi kan ha ett givet tema till en början, men som också kan hamna någon helt annanstans. Tiden springer alltid iväg, vilket betyder att vi alltid har mycket att prata om.

Anser du att tiden är väl investerad?

– Absolut! Arbetar klubbarna på rätt sätt och ger stöttning/tar tillvara på sin adepts kreativitet, lyssna på de ungas tankar utifrån det gedigna upplägget av utbildningar. Då kan även en stor del av klubbens/föreningens framtid bli tryggad. Och att investera i ungdomar i detta projekt. Det är faktiskt att investera i föreningen/klubben på lång sikt.

Christian Stenhoff

Christian är sportchef i IFK Viksjö och bidrar med erfarenhet och kunskap från sina år som tränare och föreningsanställd. För Christian innebär mentorskapet ett stort ansvar och en möjlighet att få vara delaktig i att utveckla nästa generations ledare i föreningslivet.

Vilken roll upplever/tycker du att adeptens förening har under/efter utbildningen?

– Föreningen bör ha en stöttande roll under utbildningen. Efter handlar det om att ta hand om individen och försöka skapa att utrymme för denne i den roll som individen vill utvecklas i inom föreningen.

Vilken nytta kan föreningen ha av en deltagare som gått FFL?

– En ny generation som bidrar in i verksamheten med nya ögon är oerhört betydelsefullt och en nyckel till att föreningen ska kunna utvecklas över tid.

Helena Nordlöf

Helena är idrottskonsulent hos Enskede IK.

Vad fick dig att hoppa på rollen som mentor?

– Jag vill få in fler kvinnor i föreningsidrotten då jag ser att det verkligen behövs. På min arbetsplats är jag ensam kvinna och det är en utmaning i föreningslivet och speciellt fotbollen. Jag tycker också att jag har en lång och bred erfarenhet som jag vill dela med mig av.

Vad känner du att du kan bidra med?

– Jag har arbetat i flera föreningar. Jag har varit tränare, domare, aktiv, drivit en egen förening så jag har en bred kunskap. Jag älskar föreningslivet och mitt jobb och hoppas på att kunna motivera till och visa en arbetsplats som är rolig om man brinner för sport.

En viktig del i mentorskapet är att adepten får tillgång till mentors nätverk. Bland annat har några av adepterna via sina mentorer varit på träningsbesök hos AIK damlag. Där fick de möjlighet att träffa tränarstaben för att gå igenom upplägg, samling, genomgång och träning. Givande och lärorikt för alla parter.

Ett annat exempel på att göra något anpassat för sin adept, är när Ola Billger vet att hans adept Rasmus, har en önskan om att bli sportjournalist och ser till att han får träffa Lasse Granqvist.

Ola Billger

Ola Billger är journalist och har bland annat varit sportredaktionschef på Svenska Dagbladet. För närvarande jobbar Ola som kommunikationschef på FRA.

Hur upplever du utbildningen och dess innehåll?

Jag tycker att det har varit en bra utbildning för ungdomarna och även bra innehåll för oss mentorer. Framförallt har det varit lärorikt att få träffa en ung, duktig ledare.

Vad innebär det att vara mentor för en adept i Framtidens Fotbollsledare?

Det innebär att jag får chansen att stötta men också att jag får möjlighet att lära mig. Vi lär oss av varandra. Jag har haft väldigt bra samtal och möten med min adept Rasmus och det har varit ett privilegium att få lära känna honom.

Vad fick dig att hoppa på rollen som mentor?

Jag vill fortsätta att ge tillbaka till fotbollen eftersom jag fått så mycket av den. Sedan är det helt avgörande att vi kan säkra ett tillflöde av unga, duktiga ledare som brinner för sin idrott.

Vad känner du att du kan bidra med?

Jag kan bidra med erfarenhet, kontakter och stöd. Jag kan också coacha, lyssna och ställa frågor och hjälpa adepten framåt.

Vilken roll upplever/tycker du att adeptens förening har under/efter utbildningen?

Om föreningen är klok inser man värdet i de unga ledare som går utbildningen. Det beror alltså helt på hur föreningen tar till vara sin ledartalang.

Vilken nytta kan föreningen ha av en deltagare som gått FFL?

Det naturliga är att använda sig av de unga ledarnas nya kunskaper. Låt dem få ett större ansvar. Lyssna på dem, ta tillvara deras idéer. Inspireras av dem. Låt dem ta plats.

Bli mentor i Framtidens Fotbollsledare

Nästa FFL-tillfälle startar i september 2020. Vill du vara med på resan? Kontakta Kicki Bellander på StFF. Att vara mentor är ansvarsfullt, spännande och fantastiskt givande! Prova du med!

Gå utbildningen Framtidens Fotbollsledare

För åttonde året i rad bjuder nu Stockholms FF in till en längre utbildning för unga fotbollsledare med start september 2020. Vi söker engagerade och fokuserade ungdomar i åldern 16-19 år. Unga ledare som vill fördjupa sig och lära sig mer om hur idrotten och

fotbollen är organiserad samt hur de som unga kan påverka. Det handlar också om att utveckla sitt eget ledarskap och skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer. Utbildningen finansieras av Stockholms Fotbollförbund och ansökan ska vara StFF tillhanda senast den 30 april.
Läs inbjudan till FFL
Läs mer om FLL

Kristina Långström, Hässelby SK Fotboll, mentor och FFL-ambassadör