Digital sista utbildningsträff för FFL

Den 15 april hade Framtidens Fotbollsledare 2019-2020 sin sista utbildningsträff med föreläsningen "Att bygga och utveckla Effektiva Ledarteam" med Susanne Meckbach samt en digital rundvandring och presentation av Bosön. Ett annorlunda möte då alla satt uppkopplade med en dator eller smartphone.

Susanne MeckbachVid Framtidens Fotbollsledare 2019-2020 sista utbildningsträff stod föreläsningen "Att bygga och utveckla Effektiva Ledarteam" på agendan. En något annorlunda träff då vi alla satt vid varsin dator/telefon och lyssnade på en föreläsning av Susanne Meckbach, doktor i Idrottsvetenskap med inriktning Sportcoaching. Många av deltagarna är vana i dessa sammanhang då skolundervisningen för gymnasielever under rådande omständigheter ofta sker på detta vis. Annat var det för arrangör och föreläsare. Men allt gick bra och i dessa tider lär vi oss alla något nytt.

Föreläsningen byggde på boken med samma namn som föreläsningens titel och är skriven av Susanne Meckbach, Daniel Ekvall och Göran Kentää. Boken handlar om hur alla vi inom idrotten kan arbeta tillsammans i ledarteam för att utföra arbetsuppgifter och hantera olika former av utmaningar.

Janne Anderssons ledarteam

"Att bygga och utveckla Effektiva Ledarteam" avhandlar en studie vars syfte är att beskriva och analysera hur Janne Andersson bygger sitt ledarteam, samt finna främjande och hindrande faktorer för att ledarteamet ska fungera optimalt.

Tommy SöderbergFöreläsningen fokuserade på det Transformella ledarskapet och vikten av att "se den Du leder" (Citat Tommy Söderberg). Vi fick ta del av studiens resultat och vad som är viktigt att tänka på då du som ledare skapar ditt team som tillsammans ska leda laget. Mycket av kunskapen kommer från forskningen på Janne Anderssons ledarteam men är något som alla individer kan ha nytta av oberoende av var och på vilken nivå man är verksam som ledare.

Slutligen fick deltagarna några medskick från Susanne i skapandet av ett ledarteam:

  • Skapa en vision
  • Definiera uppdraget
  • Arbeta processinriktat med tydliga mål
  • Skapa en gemensam samsyn, t.ex. ledstjärnor
  • Tydliggör roll- och ansvarsfördelning
  • Jobba kontinuerligt med utvärderingar, AAR
  • Lär och reflektera tillsammans
  • Öppenhet mot omvärlden
  • Hjälp och stötta varandra
  • Gör ert ledarteam hållbart över tid

Våga vila och prioritera återhämtning!

Digital rundvandring och presentation av Bosön

Då många av deltagarna önskar arbeta inom fotbollen och funderar på vad som erbjuds i utbildningsväg för att nå målet tog vi kontakt med läraren Paul Westergren på Bosön. Han och eleverna Louisa Andersson och Hampus Grip genomförde en digital rundvandring och presentation av Bosön.

Bosön Idrottsfolkhögskola och Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum

Louisa och Hampus informerade också deltagarna om konsulentutbildningens innehåll och praktik men också hur de upplevde miljö och möjligheterna som Bosön erbjuder. Tror att många i årets kull FFL:are kommer att hamna på Idrottskonsulentutbildningen och Sportcampus Bosön.

Bosöns utbildningar

I maj är dags för avslutning för denna omgång av Framtidens Fotbollsledare. Då ska alla deltagarna presentera sin Ledarfilosofi som de tillsammans med sina mentorer filat på under åtta månader.

Hur denna avslutning kommer att genomföras vet vi inte idag, men ser med spänning fram emot 15 olika presentationer.

Nästa omgång av Framtidens Fotbollsledare startar den 6 september 2020 och sista dagen att anmälda deltagare är den 31 april.

Kicki Bellander