Årets utvecklingsläger ställs in

Svenska Fotbollförbundets utvecklingsläger i Halmstad 2020 ställs in. Lägren, som årligen samlar 15-åriga fotbollsspelare på flick- och pojksidan från landets samtliga 24 distrikt, är inte möjliga att genomföra under den rådande coronaepidemin. Läs mer här! StFF ersätter Svealandslägret (vanligtvis ett förberedande läger inför utvecklingslägret i Halmstad) den 21-22 maj med ett miniläger på Bosön.