Åkersberga BK på väg mot en bättre matchmiljö

Den 5 mars besökte stor del av personalen på StFF föreningar som hade bokat en domarutbildning för att dela ut domarkit under mottot "Tillsammans för en tryggare matchmiljö". En av klubbarna som fick besök var Åkersberga BK och klubbchefen Pablo Villalobos. Vid besöket berättade Pablo om föreningens värdegrundsarbete för att skapa en bättre matchmiljö för spelare och domare. Vi lovade återkomma för att få veta lite mer om Pablos och föreningens arbete.

Vi fick ju höra att Åkersberga BK är inne i en spännande fas just nu. Kan ni berätta lite om vad föreningen gör och vad som ligger bakom detta beslut.

Pablo VillalobosI grund och botten är ÅBK en förening som drivits av starka värderingar. Under några år har värderingarna inte varit lika tydliga och vi känner att det är dags att ta nya tag och på så vis stärka klubbens budskap till våra aktiva, ledare och föräldrar men även till våra motståndare och andra aktörer som finns runt oss. Styrelsen fattade under 2019 ett par viktiga beslut som ska leda till att ÅBK återigen bli en förebild som vi under tidiga 2000-talet prisades för. Vi har insett att det inte går att luta sig tillbaka och vara nöjd utan vi måste hela tiden titta på hur vi kan förbättra vårt koncept. Världen förändras i allt snabbare takt, vi och många föreningar med oss har inte riktigt hängt med. ÅBK vill bli en klubb som andra klubbar tittar på för inspiration.

Ni har höga ambitioner, hur har ni valt att organisera detta arbete?

I samband med årsstämman förstärktes styrelsen med en person som arbetar med verksamhetsutveckling i sin vardag. Uppdraget från styrelsen var att ta fram en strategi för hur vi ska förstärka klubbens profil och tydliggöra hur vi vill bedriva vår verksamhet. Redan då kom "Diplomerad förening" upp och visade sig innehålla alla delar som vi föreningar behöver ha koll på för att lyckas som en modern förening. Vi tog beslut om att använda oss av de kriterier som är uppsatta och arbetar nu för att uppnå dessa.

Genom att göra efterforskningar på främst StFF:s och SvFF:s hemsidor samt nätverka med andra Dunrossföreningar väcktes en del frågor. Dessa frågor tillsammans med insikter från boken "Motivera ideella" av Aron Schoung samt en dialog med både StFF:s Urban Helsing och RF SISU Stockholms Thomas Björkman växte en strategi fram. ÅBK ska under 2020 aktivt jobba med "Diplomerad förening" och med sin vision och värdegrund som bas skapa en positiv spiral som stegvis lyfter klubben till den nivå vi vill nå.

Det låter spännande och vad har ni gjort hittills?

Det som gör föreningslivet så underbart är dess medlemmar. Vi har en stark tro på delaktighet som nyckel till framgång och ökat engagemang. Vi har i styrelsen identifierat flera områden där vi genom tidsbegränsade uppdrag hos medlemmarna önskar få hjälp att skapa det moderna ÅBK. Vi inledde året med en workshop där vi fokuserade på värderingar, vision och övergripande mål. Grunden var ett arbetsmaterial framtaget av styrelsen och ramarna baserades på vår egna historia och SvFF:s Vision 2020. Efter den workshopen har vi nu en tydlig riktning.

Styrelsen har därefter jobbat vidare med att uppdatera vision, verksamhetsidé, övergripande mål och verksamhetsinriktning samt förtydliga de beslutade värderingsorden med konkreta punkter. En genomgång av stadgarna gjordes också, för att möjliggöra "Diplomerad förening", och vi hade en extra stämma för att anta dessa och presentera det löpande arbetet som är planerad till hösten.

ÅBK:s ambassadörsjacka och ledartröja

Vad händer kring värderingsarbetet och förankringen ute i lagen?

Tyvärr som för alla sätter Covid-19 käppar i hjulet, men vi ligger i startgroparna med flera saker. Vi har tagit fram ett material där alla ledare ska utbilda sig i våra värderingar och vad som händer i föreningen just nu. Ledarna ska i samband med utbildningen få en ledartröja med föreningens värderingar tryckta på ryggen. Detta för att synliggöra budskapet i hela föreningen. Utbildningen var planerad till nu före påsk men detta är satt på paus.

Vi ska även, tillsammans med RF-SISU Stockholm, utbilda "Ambassadörer" bland våra unga ledare och ungdomar. De får till uppgift att gå ut i lagen och prata med spelarna om våra värderingar. På detta sätt hoppas vi på kort tid förankra våra värderingar på bred front. Idag har vi tre unga tränare Linda Fernberg, Markus Rösund och Arvid Nordin som fungerar som ambassadörer. Alla tre har tidigare gått StFF:s Framtidens Fotbollsledare. I slutet av säsongen kommer vi låta lagen utse representanter som motsvarar tre av våra fyra värderingar.

Ambassadörerna Markus, Linda och Arvid

Ni har fler workshops inplanerade, inom vilka områden?

VI har idag ytterligare fyra workshops inplanerade och arbetet för oss handlar nu om att locka ledare till kommande workshops inom olika områden.

Utformningen av vår Spelarutvecklingsplan där utgångspunkten är vår egna "Framtidens fotbollslirare" men självklart också SvFF Spelarutvecklingsplan. Målet är att på samma sätt som i visionsarbetet se den röda tråden från förbundet men också att vår egen identitet och filosofi blir tydlig.

Frågan att besvara är: Hur ser ledarna på utbildningsbehov och engagemang? Målet är att utforma en ledarförsörjningsplan med utbildningskrav i enlighet med "Diplomerad förening" men även få insikt om vad det är som driver våra ledare och vad vi som förening kan göra för att säkerställa fortsatt engagemang.

Dessa två workshops var inplanerade att genomföras innan sommaruppehållet med även här skapar Covid-19 en liten inbromsning.

Den tredje workshopen handlar om att skapa en större vi-känsla genom att ta fram en serie kläder kopplat till att vara "ÅBK supporter". Vi håller just nu på att ta fram en kollektion där vi ska låta spelare komma till klubbstugan för att genom ett röstningsförfarande välja ut den slutgiltiga kollektionen. Detta är ett led i att öka delaktigheten hos våra yngre medlemmar och sprida detta på ett roligt sätt.

Den sista inplanerade workshopen handlar om hur vi agerar som supportrar. Där vill vi ha svar på hur våra spelare vill att vi åskådare ska bete oss på läktaren, men också hur vi ska agera innan och efter match. Här är spelarnas önskemål i fokus. Målet är att ta fram ett material till supportrar och att kommunicera detta genom flertalet kanaler. Barn ska aldrig sluta idrotta på grund av bristfällig supporterkultur. ÅBK vill fortsätta sin tradition om att det ska vara glädjefyllt att spela fotboll. Att säkra supporterkulturen är ett viktigt led i detta.

Redan nu har ni i styrelsen påbörjat arbetet med detta. Förklara mer.

Det stämmer, vi har tagit beslut om att ta fram "Arenavärdar" i samband med att vår arena Tuvan öppnas som matcharena. Dessa kommer att tillhöra de två 07-lag som för året driver vår cafeteria. Arenavärdarna ska svara på frågor och hjälpa besökare till rätta, men även vara styrelsens ögon och öron på plats de gånger vi själva inte är där.

När vi arrangerar Lilla Europaligan (matchspel på söndagar för 8- och 9-åringar) kommer vi att ha åtminstone en "Domarmentor" på plats. "Domarmentorn" kommer att gå mellan matcherna och titta på domare och publik samt ge feedback till domarna efter att de har dömt. Detta för att domarna skall känna sig tryggare när de dömer. I och med detta tror vi att fler domare kommer att känna sig trygga och förhoppningsvis fortsätta döma högre upp i åldrarna. Får de en positiv känsla när de börjar döma så är det guld värt.

Varje lag ska även ha utsedda "Läktarvärdar". Deras uppgift är att stävja oönskat beteende hos supportrar men även förklara att matchen är ett utbildningstillfälle. Målet är att på lång sikt utveckla spelare så att de väljer spela fotboll så länge som möjligt på den nivå de själva önskar. Vi tänker att kortsiktig toppning motarbetar detta och vi vet att det är något en del föräldrar ibland behöver påminnas om. "Läktarvärden" har detta som sin uppgift och de ska även ha ett extra öga på domaren för att stötta hen i sin uppgift. Domaren är där för att utbildas i sin roll och genom stöd från "Läktarvärden" hoppas vi att fler väljer att fortsätta döma långt upp i seriesystemen.

Ni har verkligen ett spännande år framför er. Hur följer ni allt ni gör?

Vi använder oss av kriterierna i "Diplomerad förening" för att steg för steg dokumentera och säkerställa att vi hela tiden fattar beslut som tar oss framåt. De är lätt att bli överväldigad när man först tittar på alla insatser men som de flesta föreningar börjar vi ju inte på noll och genom att följa handlingsplanen som finns är vi trygga i att vi gör rätt saker.

Helt klart ett gediget värdegrundsarbete som styrelsen och alla medlemmar tillsammans arbetar fram i Åkersberga BK. Vi tackar Pablo för pratstunden och önska föreningen ett stort LYCKA TILL i arbetet med att skapa en tryggare matchmiljö för spelare och domare!

Vill du veta mer om Diplomerad förening?

Läs mer på StFF:s hemsida och på SvFF:s hemsida

Kontakta Urban Helsing per e-post eller ring 08-444 75 59

Kicki Bellander