123 föreningar deltog i zonträffarna

StFF och RF-SISU Stockholm har under de senaste veckorna genomfört tio zonträffar med sammanlagt 197 deltagare från 123 föreningar. Syftet med mötena har varit att informera om aktuella frågor som är viktiga för föreningarnas styrelser att ha kunskap om i sitt strategiska arbete. Ett annat syfte är att föreningarna i samma område ska få möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och på sikt samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det handlar naturligtvis också om att vi från StFF ska få möjligheten att träffa våra föreningar.

Årets träffar handlade huvudsakligen om införandet av digitala domarkvitton för alla föreningar 2020, Diplomerad förening, Barnkonventionen, registerutdrag och de två projekten kring en tryggare matchmiljö; Publikkapten och Tillsammans för en tryggare matchmiljö.

Det var tio mycket bra träffar där vi fick möjlighet att informera och föreningarna tillfälle att ställa frågor, utbyta erfarenheter och tipsa varandra. Responsen på plats har handlat om att det är bra att träffa andra föreningar i dessa forum, att komma till tals med varandra och på så vis hitta former för hur utmaningar kan lösas. På Nacka/Tyresö och Värmdö-träffen uttrycktes det att det var bra att vi på StFF bjöd in till dessa träffar och att vi till och med var så tydliga med att de är obligatoriska. Vikten av att träffas och få viktig information och samtidigt möjlighet att ställa frågor, men även att träffa andra förtroendevalda och höra hur de arbetar och vad man vill arbeta med i zonen. På Botkyrka/Salem och Huddinge-träffen lyftes utmaningarna med att arbeta för och hitta lösningar på det ökade våldet bland ungdomar. Många föreningar upplevde samma sak och ledde på plats till att flera föreningar ska träffas för att gemensamt diskutera om det går att hitta vägar fram i det viktiga arbetet.

Utvärderingen visar också på stort positivt gensvar från de flesta deltagare även om en del negativa åsikter kom fram. Att informationen var för basic och kunde skickats ut i förväg, att det var för lite tid till nätverkande och att vi bör tänka till lite extra för att skapa den mötesplatsen vi syftar till. Här finns presentationen från mötena att ta del av

Vi fick många bra medskick direkt från träffarna, bland annat att bjuda in till fortsatta träffar där gemensamma utmaningar diskuteras som anläggningar, hur vi får fler tjejer till fotbollen och gemensam syn på provspel och spelarövergångar. I utvärderingen fick vi flera inspel på utveckling av zonträffarna såsom att genomföra olika tematräffar i kommunerna som till exempel "att jobba med ledarutveckling - en träff för att sprida olika exempel på hur man kan göra för att öka ledarkompetens och jobba med ledarutveckling" men också att den obligatoriska träffen kan innehålla två-tre punkter och att man sedan diskuterar och utbyter erfarenheter i grupper.

Nu ska vi själva fördjupa oss i vår egen men också i föreningarnas utvärdering för att återkomma med fler mötesplatser baserat på de önskemål, tips och idéer som kom in.

StFF och RF-SISU Stockholm tackar alla som tog sig tiden, deltog och bidrog till erfarenhetsutbyte och visat på det enorma engagemang som finns ute i Stockholmsfotbollen.

Tillhör du en styrelse i en förening som missat den obligatoriska träffen i din zon finns ett uppsamlingsheat att anmäla sig till den 31 mars!! Anmäl dig här