Uttalande från Stockholms Fotbollförbunds styrelse

Vi är väl medvetna om uttalandet som gjordes av valberedningens ordförande, i samband med gårdagens årsmöte, gällande ett icke-existerande begrepp "invandrarföreningar" inte var och aldrig kommer att vara ett lämpligt uttryck inom Stockholmsfotbollen.

Vi har varit i kontakt med personen i frågan och han beklagar och är ångerfull gällande sitt uttryck.

Det här visar på att vi behöver fortsätta med att förändra normativa beteendemönster inom fotbollsrörelsen.

Tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till en levande diskussion kring det som hänt. Vi vill alltid uppmuntra till dialog. Det är så vår folkrörelse utvecklas framåt!

Styrelsen Stockholms Fotbollförbund