Uppdatering Covid-19 31/3 kl 11.00

Vi inväntar förtydliganden kring riktlinjer för idrotten från Folkhälsomyndigheten efter Regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Läs tills vidare på vår informationssida den information som vi har vi fått från Svenska Fotbollförbundet. Vi har även uppdaterat sidan med tydliggörande kring begreppet "deltagare" och länkar till information om att föreningar kan söka stöd för anpassad verksamhet.

Tills vidare planerar vi efter det beslut vi tog i fredags, att seriestart ligger enligt plan. Vi vill påminna cuparrangörer om att göra en riskbedömning genom att använda FHM:s checklista.

Vid både träningar och matcher råder vi till anpassningar efter rådande situation, vilket innebär att ingen medverkar i aktiviteter vid minsta sjukdomssymptom, byt om hemma inför träning och match, dela inte vattenflaskor och ha handsprit tillgängligt. Till sist önskar vi att ni föreningar sprider vår information till era medlemmar.

Information från Svenska Fotbollförbundet 30/3:
"Efter lite ytterligare analys av regeringens beslut, Folkhälsomyndighetens hemställan och polisens tillämpningsinformation ser vi – just nu – inte skäl att ändra SvFF:s rekommendationer om träning, tävling och träningsmatcher. Folkhälsomyndigheten angav i sin hemställan till regeringen i fredags att man valt en nivå som möjliggör för träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom annan rådgivning om lämpliga åtgärder. Tills vidare menar vi därför att förbund och föreningar får följa och förhålla sig till myndighetens tidigare rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (där man ju bl.a. skriver att "träningar, matcher och cuper" inte behöver ställas in) samt myndighetens information om riskbedömning av mindre evenemang. Om, och så snart, myndigheten återkommer med nya besked får vi förstås vara beredda att ompröva ovan bedömning. Och då återkommer vi." SvFF:s uppdaterade riktlinjer finns att läsa här.

Regeringen meddelade under fredagens presskonferens att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer nu blir förbjudna. Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott räknas in under offentlig tillställning. Beslutet om att man förbjuder sammankomster med fler än 50 personer trädde i kraft den 29 mars. Stockholms Fotbollförbund inväntar mer detaljerade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten när det gäller idrotten, men tillsvidare behöver varje individ, lag och förening ta ansvar för att följa förbudet. Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare (källa: Polisen.se)

FAKTA: Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den förhöjda risknivån för spridning av Coronaviruset har olika påverkan för Stockholmsfotbollens aktiviteter. StFF:s ledningsgrupp stämmer av rådande läge varje dag och informerar löpande. Utgångspunkten är de nationella rekommendationerna som regelbundet ges och uppdateras, SvFF:s riktlinjer och RF:s riktlinjer samt att alla individer har ett ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande. Rekommendationerna är att utomhusaktiviteter bör fortsätta och är man symptomfri och i övrigt frisk, kan man träna som vanligt.

Här finns beslut angående Stockholms Fotbollförbunds seriespel och detaljerad information kring varje serie. Svenska Fotbollförbundets krisplan för den nationella fotbollen

Den 24/3 har Folkhälsomyndigheten kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd som riktar sig direkt till idrottsrörelsen. Följande områden finns med:

 • Generella råd
 • Inomhusaktiviteter
 • Utomhusaktiviteter
 • Aktiviteter för äldre
 • Cuper, tävlingar och matcher

Läs mer!

Aktiviteter arrangerade av StFF som i dagsläget påverkas (2020-03-31)

 • Enligt SvFF:s riktlinjer bör icke verksamhetskritiska utbildningar/kurser ställas in/skjuts fram tillsvidare. Med anledning av detta genomförs endast våra domarkurser som planerat
 • F06: Öppna träningar för utespelare och tränarfortbildning ställs under våren in och upptas om möjligt under hösten. Den öppna målvaktsträningen den 17 april på Kärrtorps IP genomförs som planerat då den inte innefattar nån teoretisk fortbildning för tränarna innan passet
 • Domarnas löptester genomförs
 • Matcher i Victoria Cup, Stockholm Cup och JDM genomförs

StFF följer Svenska Fotbollförbundets riktlinjer (PDF-dokument) och Riksidrottsförbundets riktlinjer. Läs också RF:s FAQ med bl a info om hur eventuella inställda årsmöten bör behandlas.

Med anledning av Regeringens omfattande paket för näringslivet kan föreningar få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis på samma sätt som företag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Föreningar kan söka stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen, läs mer här.

Info om Fotbollsskolan och dess genomförande finns här.

Träningar på föreningsnivå

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, se här, som innebär bl.a. följande:

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
• Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin.
• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
• Om aktivitet sker inomhus, i hall eller tält, begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Cuper/träningsmatcher

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas. Spela gärna med så få åskådare som möjligt.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum. Byt om hemma, både innan och efter match.
 • Arrangören beslutar själva kring genomförandet och ska särskilt beakta:
  • I vilken utsträckning cupen/träningsmatchen samlar individer från flera olika delar av landet och/eller andra länder, samt hur många individer som tävlingen totalt uppskattas samla.
  • Hur den lokala situationen ser ut, både gällande tävlingsplatsen men även smittspridningen.
  • Alternativa sätt att genomföra cupen/träningsmatchen, t.ex. genom begränsningar för publik, justerat spelschema eller byte av tävlingsplats. Kommunicera med alla berörda och respektera om något av lagen vill ställa in.

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.

Stockholms Fotbollförbund följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i största möjliga mån arbeta hemifrån. Med anledning av detta är kansliet tills vidare bemannat med färre personal än vanligt vilket gör att vi önskar att ni bokar tid med berörd person innan ni hälsar på. Kontaktuppgifter finns här. StFF rekommenderar att så många möten som möjligt sker digitalt, här finns instruktioner för Teams-möten. Vi får många frågor kring Covid-19, läs först information här. Hittar ni inte svar på er fråga, mejla kansli@stff.se